Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta. Čine ga dekan kao predsjednik, voditelji poslijediplomskih studija, prodekani i jedan predstavnik studenata. Voditelja poslijediplomskog studija koji je spriječen prisustvovati sjednici, može zamijeniti drugi nastavnik tog studija.

 

Raspored sjednica Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021.

  • 28. listopada 2020.
  • 23. prosinca 2020.
  • 24. veljače 2021.
  • 28. travnja 2021.
  • 30. lipnja 2021.
  • 29. rujna 2021.


Sjednice Vijeća poslijediplomskih studija održavaju se, u pravilu, srijedom u 11,30 sati.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.