Natječaji za radna mjesta

 

 


Obavijesti
Natječaj je objavljen 26. kolovoza 2020.   Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje   natječaj za izbor   -    jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (na određeno vrijeme). Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati: -          dokaze o ispunjavanju uvjeta, -          životopis, -          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, -          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,   te -          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.               Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.               Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.          Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.     Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu