Natječaji za radna mjesta

Objavljeno 3. studenoga 2021.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

natječaj

za izbor

  • jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          životopis,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

            Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14 i u elektronskom obliku na e-mail adresu: kadrovska@pravo.hr.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti