Natječaji za radna mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 48/2021 od 5. svibnja 2021., Večernjem listu te na mrežnim stranicama Euraxess portala i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države na Katedri za teoriju prava, izabran je SVAN RELAC, mag. iur.
 

Popis obavijesti