Natječaji za radna mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 80/2021 od 14. srpnja 2021., Večernjem listu te na mrežnim stranicama Euraxess portala i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo na Katedri za ustavno pravo, izabrana je DORA PAVKOVIĆ, mag. iur.

Popis obavijesti