Natječaji za radna mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 45/2021 od 28. travnja 2021., Večernjem listu te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radno mjesto Referenta za poslove studentske evidencije, službenik, radno mjesto III. vrste, stručni referent, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, izabrana je  EDITA MARŠANIĆ, mag.relig.pedag. i kateheze.

Popis obavijesti