Natječaji za radna mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 9/2021 od 3. veljače 2021., Večernjem listu te na mrežnim stranicama Euraxess portala i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku, izabran je  dr. sc. TIHOMIR KATULIĆ.

Popis obavijesti