Natječaji za radna mjesta

 

 


natječaj objavljen 16.09.2020.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje  

natječaj

za prijam u radni odnos

  • tajnik – službenik, položaj I. vrste, rukovoditelj područnog ureda ili službe
  • završen dodiplomski ili diplomski pravni studij, tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima, poznavanje engleskoga jezika i rada na osobnom računal

 

  • stručni suradnik za poslove međunarodne suradnje i rad na projektima – službenik, radno mjesto I. vrste, stručni suradnik 
  • završen sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na međunarodnim projektima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama (Prednost imaju pristupnici koji aktivno znaju još jedan strani jezik.)

 

  • voditelj poslova studentske evidencije (i suradnje s bivšim studentima fakulteta) – službenik, položaj II. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
  • završen sveučilišni ili stručni studij, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama

Ugovor o radu za navedena radna mjesta sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

                                                           Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti