Natječaji za radna mjesta

 

 


Natječaj je objavljen 26. kolovoza 2020.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

 

natječaj

za izbor

 

-   jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (na određeno vrijeme).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          životopis,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

            Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

         Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti