Natječaji za radna mjesta

 

 


Oglas objavljen 13. siječnja 2020.
 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje 

 

oglas

za prijam u radni odnos 

 

-          stručni suradnik za poslove međunarodne suradnje i rad na projektima – službenik, radno mjesto I. vrste, stručni suradnik

 

-         završen sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na međunarodnim projektima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama

 

            Prednost imaju pristupnici koji aktivno znaju još jedan strani jezik.

 

            Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

-          voditelj poslova studentske evidencije – službenik, položaj II. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica

 

-         završen sveučilišni ili stručni studij, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s bolovanja.

 

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

            Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

 

 

                                                           Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti