Natječaji za radna mjesta

 

 


 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

 

natječaj

za izbor

 

-          jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

Prijava za natječaj mora sadržavati:
- dokaze o ispunjavanju uvjeta,
- životopis,

- motivacijsko pismo s osvrtom na projekt (www.violence-lab.eu),
- bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Prednost imaju kandidati s izvrsnim poznavanjem engleskog jezika te iskustvom u kvantitativnoj obradi empirijskih podataka (npr. profil: psiholog, sociolog, statističar).

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave natječaja.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti