Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

 

natječaj

za izbor

 

-       jednog asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za razdoblje od 1. listopada 2019. do 28. veljače 2021. s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici moraju imati završen integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni pravni studij ili poslijediplomski (sveučilišni ili specijalistički) pravni studij.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

      

-          životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

            Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave natječaja.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti