Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

 

natječaj

za izbor

 

-   jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust).

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          životopis,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

            Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Popis obavijesti