Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

natječaj
za izbor

- jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:
-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,
-          životopis,
-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te
-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.
 Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti