Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

natječaj
za izbor

- jednog asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za vrijeme trajanja projekta od dvije godine, u skladu s uvjetima za provedbu projekta, s polovicom punog radnog vremena.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:
-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,
-          životopis,
-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te
-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave natječaja.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.
 Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti