Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

 

 

natječaj

za prijam u radni odnos

 

 

- domar – namještenik, položaj III. vrste – voditelj radionice

 

-          završena srednja škola (strojobravar, električar, vodoinstalater), položen ispit za ložača centralnog grijanja na lož-ulje i plin, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, posebna zdravstvena sposobnost

 

            Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

            Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

 

 

                                                           Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti