Poziv za iskazivanje interesa u članstvu Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

dana 8. travnja 2023. stupio je na snagu Etički kodeks Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Donošenjem Etičkog kodeksa Pravni fakultet se obvezao trajno unaprjeđivati etičke standarde u svojem djelovanju i time omogućiti fakultetskoj zajednici i fakultetskom okruženju sigurnost, predvidljivost i izvjesnost zaštite u situaciji bilo kakve povrede vrijednosti ili načela definiranih kodeksom.

Odredbom čl. 15. st. 3. Etičkog kodeksa utvrđena je obveza dekana da pozove članove fakultetske zajednice da u roku od 15 dana od poziva iskažu interes da postanu članovi Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta. Povjerenstvo se sastoji od tri člana, a svaki član ima zamjenika. Predsjednika Povjerenstva, njegovog zamjenika i članove Povjerenstva te njihove zamjenike imenuje dekan uz suglasnost Fakultetskog vijeća na mandat u trajanju od 4 godine.

Slijedom navedenog, pozivam nastavnike, znanstvenike, suradnike, studente, druge unutarnje i vanjske dionike Pravnog fakulteta koji sudjeluju u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te nenastavno osoblje da iskažu interes da postanu članovi Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta prijavom na e-mail adresu tajnistvo@pravo.hr do 18 . svibnja 2023.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan