Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Repozitorij
Plan i postupak nabave roba, radova i usluga

Repozitorij

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/2013 i 143/2013)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je,u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa s gospodarskim subjektom M-COMPUTERS, Zagreb, Cankareva 3, OIB: 20776213746.