OBAVIJESTI:

Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava namijenjen je svim polaznicima, primarno pravnicima zaposlenim u javnom i privatnom sektoru, sucima, odvjetnicima, državnim službenicima, zaposlenima u civilnom sektoru te svima koji se žele usavršiti u nekom području europskog prava kao što su: funkcioniranje pravnog sustava Europske unije, uloga sudova u razvoju europskog prava, unutarnje tržište EU, tržišno natjecanje, ljudska prava i niz drugih područja. 

 

Cilj poslijediplomskog specijalističkog studija je nadograditi osnovno znanje stečeno u prethodnom školovanju vezano uz funkcioniranje pravnog sustava EU. Polaznici će razgovarati o tome kako se europsko pravo primjenjuje u praksi, steći sposobnost čitanja i tumačenja prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava, razumjeti funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU kroz slobodu kretanja roba, radnika, usluga/poslovnog nastana i kapitala te zaštitu tržišnog natjecanja te dobiti dublji uvid u zaštitu temeljnih prava u Europi.

 

Natječaj i program studija nalaze se ispod ove obavijesti! 

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija