OBAVIJESTI:

Kolokvij iz Europskog javnog prava: 

Informacije i raspored po dvoranama

Drugi kolokvij iz predmeta europsko javno održat će se u ponedjeljak 27.5. s početkom u 11.00 sati. 

Kolokvij se piše u glavnoj zgradi Fakulteta na TRH 14 i u zgradi u Gundulićevoj ulici. Rapored studenata po dvoranama bit će objavljen 25.5. na ovoj stranici. 

Studenti trebaju doći 10 minuta prije početka kolokvija pred dvoranu u koju su raspoređeni.

Kolokviju u svrhu polaganja ispita putem kolokvija mogu pristupiti studenti koji su uredno dolazili na predavanja iz europskog javnog prava, o čemu je vođena evidencija. Pravo izlaska na kolokvij u tu svrhu imaju samo studenti koji nisu izostali više od jednom s predavanja nakon prvog kolokvija, bez obzira na razlog izostanka. 

Kolokviju također mogu pristupiti seminaristi u svrhu izvršvanja seminarske obveze. Uvjet pozitivne ocjene iz seminara je barem jedan položeni kolokvij. Stoga kolokviju trebaju pristupiti i seminaristi koji ne ispunjavaju gore navedene uvjete za polaganje ispita putem kolokvija, kako bi ispunili seminarsku obvezu. Međutim, njima će se rezultat drugog kolokvija uzeti u obzir samo u svrhu ostvarenja seminarske obveze, a ne i u svrhu polaganja završnog ispita. 

Informacije o terminima usmenih ispita (za student koji su položili oba kolokvija i bodovno imaju pravo pristupiti usmenom ispitu) objavit će se na ovom linku. Studenti koji imaju pravo izlaska na usmeni ispit, trebaju se do 27.5. u 20.00 registrirati u tablici na tom linku tako da napišu svoje ime i prezime kod profesora kod kojeg žele odgovarati u navedenom terminu. Nastojat ćemu izaći u susrete željama studenata ako to bude moguće. Usmeni ispiti održat će se u utorak 28.5. i u srijedu 29.5.

Seminaristi iz EJP-a trebaju prijaviti seminarski rok 27.5. Studenti koji ispit iz EJP-a polože putem kolokvija trebaju prijaviti ispit na prvom roku u lipnju ili kasnije čim steknu uvjete za prijavu ispita. Ocjene iz kolokvija u svrhu polaganja ispita čuvat ćemo do kraja rujna 2019. godine. 

Studenti koji nisu zadovoljni s ocjenom iz kolokvija i odluče je ne prihvatiti, trebaju nas o toj odluci obavijestiti 27.5. Međutim, u tom slučaju, ukoliko odluče izaći na ispitni rok u lipnju i sve naknadne rokove, ocjena iz kolokvija im se više neće uzimati u obzir. 

Raspored po dvoranama: 

  • Prezimena A – F: Dvorana 2, TRH 14 
  • Prezimena G – J:Dvorana 5, TRH 14
  • Prezimena K – M:Dvorana 1, TRH 14
  • Prezimena N – S: Dvorana 3, TRH 14
  • Prezimena Š – Ž: Dvorana 4, Gundulićeva

ENGLESKA GRUPA: Dvorana 6, TRH 14

_______________

Colloquium/mini-exam in European Public Law:

Information and classroom seating chart

The second colloquium (mini-exam) in European Public Law will take place on Monday, 27 May at 11.00 hours.

It will take place in the main Faculty building at Trg Republike Hrvatske14 and in the Faculty building in Gundulićeva 10. Please check this web page on 25 May for information on the exam classroom in which you will take the mini-exam.

Students must come to the assigned classroom 10 minutes before the beginning of the exam.

Right to take the second mini-exam with the purpose of passing the exam in two parts, have only those students who were attending classes regularly. The department has evidenced attendance. The right to attend the mini-exam for the purpose of passing the final exam have only those students who have not missed more than one class since the first colloquium (mini-exam), notwithstanding the reason of absence.

Students who take the seminar in European Public Law have to pass one of the two mini-exams in order to fulfill their seminar obligations. Therefore, students attending the seminar in European Public Law have to take the mini-exam in order to be graded for the seminar, even if they do not fulfill the condition of attendance, as explained above. However, their grade at the second mini-exam will be taken into account only towards grading the seminar, and will not be taken into account towards the final grade in the European public law, if they missed more than one lecture since the first colloquium (mini-exam). 

Information on the times of oral exams (for students who have passed both mini-exams and have the right to take the oral exam based on the number of points they have gathers) will be available on this link. Students who have the right to take the oral exam are required to register for the oral exam on 27 May by 20.00, by writing their name in the table at the above link. We will try to accommodate studentswishes as regards their oral examiner. The oral exams will be held on Tuesday, 28 May. and on Wednesday 29 May. 

Classroom seating chart: 

  • All students taking the mini-exam in European public law in English should come to Classroom no. 6 at Trg Republike Hrvatske 14 several minutes before 11.00 am on 27 May, 2019. 
Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija