OBAVIJESTI:

U sklopu projekta "EUreka - i mi gradimo budućnost EU", demonstratori na EJP Katedri u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom organiziraju sljedeće tribine koje su otvorene za svu zainteresiranu javnost:

1. Mladi i obrazovanje u EU

govornici: dr.sc. Boris Jokić, Ružica Jurčević, mag.paed.,

termin: 9.5.2019. 17-19h

lokacija: Muzej prekinutih veza, Ćirilometodska 2

 

2. Klimatske promjene

govornici: prof.dr.sc. Mirko Orlić, doc.dr.sc. Melita Carević, Igor Čižmek, dipl.arh.

termin: 14.5.2019. 17-19h

lokacija: Muzej prekinutih veza, Ćirilometodska 2  

 

3. Euroskepticizam i populizam

govornici: prof.dr.sc. Berto Šalaj, doc.dr.sc. Dario Čepo

termin: 17.5.2019. 17-19h

lokacija: MMcentar (&TD), Savska 25

 

4. Budućnost EU

govornici: prof.dr.sc. Tamara Ćapeta, prof.dr.sc. Zoran Kurelić

termin: 20.05.2019.; 17-19h

lokacija: MMcentar (&TD), Savska 25  

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija