OBAVIJESTI:

Rezultati prvog kolokvija nalaze se na sljedećem linku

(NAPOMENA: Pristup dokumentu dostupan je samo korisnicima pravo.hr domene, odnosno studentima koji su ulogirani svojim AAI korisničkim podacima u '...@student.pravo.hr' gmail/google drive račun. https://www.pravo.unizg.hr/studenti/informaticke_usluge/suite
Zahtjeve za pristup dokumentu s privatnih email adresa NE odobravamo.)

 

Results of the colloquium are available at the following link 

(NOTE: Access to the document is allowed only to pravo.hr domain users - students who are logged into their @student.pravo.hr  gmail/google drive account with their AAI user name & password. Document access requests from private email addresses will NOT be approved.)

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija