OBAVIJESTI:

KOLOKVIJ

 

Prvi kolokvij održat će se u petak, 13. travnja s poičetkom u 11.30.

Mjesto održavanja: Trg Republike Hrvatske 14

Raspored studenata po dvoranama bit će objavljen naknadno na ovom mjestu!

 

 

INTERIM EXAM

 

Interim exam will take place on Friday, 13 April, with the start at 11.30.

Venue: Trg Republike Hrvatske 14 (main Faculty building) 

Placement of students in different classrooms will be anounced later on this site!

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija