Diskriminacija i temeljna prava u EU

 

 

 


 

JEAN MONNET MODULE

EU LAW & GENDER: MAKING EQUALITY EFFECTIVE

 

U okviru Jean Monnet modula "EU law & Gender: Making Eqality Effective" izvodi se nastava iz seminara 

"Diskriminacija i temeljna prava u Europskoj uniji"

 


Obavijesti
Ovdje ćete naći sve informacije o seminaru, temama o kojima ćemo razgovarati, gostujućim predavačima i načinima ispunjenja seminarske obveze.    Prvi susret je u ponedjeljak 11. ožujka u 12.00, Ćirilometodska 4, dvorana 7.    Izv.prof.dr. Snježana Vasiljević
  U prilogu repozitorija je elektronski udžbenik s materijalima iz područja diskriminacije i temeljnih prava u EU koji služi kao nastavni i edukacijski materijal za izobrazbu, nastavu i pripremu seminara i ispita.
Poziv na tribinu "Ravnopravnost...
Poštovani,   pozivamo  Vas na tribinu  “Ravnopravnost spolova u zakonima i praksi”  koja će se održati 27. rujna 2018. u 15.00 na Pravnom fakultetu u Zagrebu, TRH 3, u dvorani 3. Gošće tribine su Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu i Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu.  Tribina se održava u organizaciji Erasmus + Jean Monnet modula Pravnog fakulteta u Zagrebu- Katedre za europsko javno pravo u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i ELSA-e Zagreb.                                                                                        Voditeljica tribine:                                                                         Izv. prof. dr. Snježana Vasiljević
Predavanje Marija Vinkovića, redoviti...
Prof. dr. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta J.J. Strossmayer u Osijeku, održao je predavanje na temu "Diskriminacija na temelju invaliditeta i HIV statusa". 
Predavanje Ivane Radačić, članice...
Dr. Ivana Radačić, članice Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi, održala je predavanje na temu nasilja nad ženama. 
EU Law & Gender Workshop sa...
EU Law & Gender Workshop:   1. Mirela Holy, VERN: Žene i politika  2. Tanja Slišković, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Žena i tržište rada 3. Snježana Vasiljević, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Rodni stereotipi i nasilje
Predavanje Tene Šimonović Einwalter,...
Tena Šimonović Einwalter, zamjenica Pučke pravobraniteljice, održala je 7. svibnja 2018. na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavanje pod nazivom "Djelovanje Pučke pravobraniteljice u suzbijanju rasne ili etničke diskriminacije i promicanju jednakosti". 
Predavanje Višnje Ljubičić,...
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je izlaganje za studente i studentice Pravnog fakulteta koji sudjeluju u predavanjima u okviru Jean Monnet modula „Pravo EU, rod i ravnopravnost“. Pravobraniteljica je studente/ice upoznala s ovlastima i nadležnostima neovisne institucije Pravobraniteljice, najnovijom statistikom predmeta po kojima postupa, sa zakonodavnim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova te institucionalnim mehanizmima za provedbu zakonskih odredbi i nacionalnih politika. Objasnila je da ravnopravnost spolova nije „žensko pitanje”, ali da se o ženama govori više zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze u brojnim područjima u odnosu na muškarce te dala presjek njihovog statusa na tržištu rada. Navela je i primjere iz prakse iz kojih je vidljiva diskriminacija muškaraca temeljem spola. Govorila je o rezultatima istraživanja među mladima o percepciji i iskustvima partnerskog nasilja te o stereotipima u medijima. Spomenula je i rezultate istraživanja o neravnopravnoj podjeli poslova u kućanstvu između žena i muškaraca te reakcije mladih na predstavu „Što čekamo“, a prikazana je i kratka verzija dokumentarnog filma "Ravnopravnost" – aktivnosti provedene u sklopu završenog EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti žena i muškaraca: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ kojeg je Pravobraniteljica bila nositeljica. Nakon izlaganja pravobraniteljica je odgovarala na pitanja studenata i studentica vezana uz problematiku ravnopravnosti spolova. http://www.prs.hr/index.php/suradnja/druge-suradnje/2408-pravobraniteljica-izlagala-studentima-i-studenticama-pravnog-fakulteta
Pozivnica na tribinu "Žene i...
Poziv svim zainteresiranim studentima! 
Welcome to the 2nd year of the Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective"   Uvodni susret  održat će se u srijedu,  7.3. 2018. u 16:00 sati, TRH 14, dvorana II.    Prvo predavanje održat će se u ponedjeljak 12. ožujka u 17h, Ćirilometodska 4, dvorana / (2.kat).    Pridružite se našoj Facebook grupi pod nazivom EUROD   Facebook EUROD    
Predavanje 16. svibnja 2017....
16. svibnja 2017. u 17h, Trg m Tita 14, dvorana 4, predavanje pod nazivom   "Suzbijanje diskriminacije na temelju seksualne orijentacije"   će održati Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava. Ivan Novosel trenutačno radi kao programski direktor u Kući ljudskih prava Zagreb te je član Upravnog odbora Zagrbe Pridea. Magistrirao je ljudska prava na CEU-u i politologiju na FPZG-u.
Predavanje 2. svibnja 2017....
2. svibnja 2017. u 17.00 predavanje pod nazivom     " (Anti)diskriminacija u radnim odnosima kroz sudsku praksu "     će održati Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost» na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.   Iris Gović Penić autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu. Sudjeluje kao autorica obrazovnih materijala, te voditeljica radionica u organizaciji Pravosudne akademije.
Predavanje Posebne izvjestiteljice...
18. travnja 2017. predavanje pod nazivom   "Međunarodni okvir za zaštitu ljudskih prava žena: uloga UN Posebne izvjestiteljice za nasilje nad ženama"   održati će dr. Dubravka Šimonović, Posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost». Predavanje će se održati na Pravnom fakultetu u Zagrebu u 17.00, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.
Uvodno predavanje Pravobraniteljice...
28. ožujka 2017. gostujuća predavačica je Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravni fakultet u Zagrebu, 17.oo, Trg Maršala Tita 14, dvorana IV, 1. kat.    Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se  Višnja Ljubičić, dipl.iur.  koju je na mjesto  pravobraniteljice za ravnopravnost spolova  imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.
Poziv na predavanje - Rodno...
11. travnja 2017. predavanje pod nazivom   Rodno uvjetovana evolucija antidiskriminacijskih jamstava Europske unije   održati će dr. Goran Selanec, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost». Predavanje će se održati na Pravnom fakultetu u Zagrebu u 17.00, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.   Goran Selanec diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magisterij, potom i doktorat ostvario je u SAD-u na University of Michigan Law School. Uz pravo Europske unije, u svojoj pravnoj karijeri usredotočen je na antidiskriminacijsko pravo, ljudska prava i vladavinu prava u demokratskim društvima.    
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Repozitorij
Događaji
10.
Prosinac
-
19.
Prosinac
16:15-16:15,
Nepoznata