Izvedbeni plan nastave - 4.godina

 

 
 
NASTAVNI PLAN 4. GODINE PETOGODIŠNJEG STUDIJA
Nastavnik
Predmet
Semestar
 
ECTS
 
 
 
Zimski
Sati tjedno
Ljetni
Sati tjedno
Omejec, J. Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.; Turudić, M.
Upravno pravo
6
 
8
Petrović, S.; Miladin, P; Tepeš, N.; Markovinović, H.; Jakšić, T.
Trgovačko pravo
6
 
8
Uzelac, A.; Garašić, J.; Maganić, A.; Aras Kramar,S.; 
Građansko procesno pravo
6
 
8
 
Seminar
2
 
4
 
Vježbe
2
 
2
Petrović, S.; Miladin, P.; Tepeš, N.; Markovinović, H.; Jakšić, T.
Pravo društava
 
6
8
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I.
Radno i socijalno pravo
 
6
8
Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.; Zgrabljić Rotar, D.
Međunarodno privatno pravo
 
6
8
Bravar, A.; Marin, J.;
Radionov, N.; Mudrić, M.; Savić, I.
Pomorsko i općeprometno pravo
 
6
8
 
Seminar
 
 2
 4
 
Vježbe
 
2
2
Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..
Studenti su dužni izabrati dvije vježbe. U zimskom semestru biraju između nastavnih predmeta: Građansko pravo i građansko procesno pravo, Upravno pravo i Trgovačko pravo, a u ljetnom semestru između nastavnih predmeta:  Međunarodno privatno pravo, Pomorsko i općeprometno pravo, Pravo društava i Radno i socijalno pravo..
Za upis pete godine studija potrebno je tijekom četvrte godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana