Izvedbeni plan nastave - 3.godina

Nastavnik

Predmet

Semestar

 

ECTS

 

.

.

Zimski

Sati tjedno

Ljetni

Sati tjedno

Gliha, I., Josipović, T.; Baretić, M.; Ernst, H.; Matanovac-Vučković, R.; Nikšić S.

Građansko pravo I:

opći dio i obvezno pravo

6

.

8

 Đurđević, Z.; Josipović, I.; Ivičević Karas, E., Bonačić, M.; Burić, Z.

Kazneno procesno pravo

6

.

8

 Arbutina H.; Mijatović, N.; Cindori, S. Rogić-Lugarić, T.; Bogovac, J. 

Financijsko pravo i financijska znanost

6

.

8

 

Seminar

2

.

4

 

Vježbe

2

.

2

 Gliha, I.; Josipović, T.; Baretić, M.; Ernst, H.; Matanovac-Vučković, R.; Nikšić S.

Građansko pravo II:

stvarno i nasljedno pravo

.

6

8

 Seršić, M.; Lapaš, D.; Šošić, T.M.

Međunarodno pravo

.

6

8

 Koprić, I.; Marčetić, G.; Đulabić, V.; Džinić, J.; Lalić Novak,G.; Manojlović, R.; Musa, A.; Škarica, M.

Upravna znanost

.

6

8

 

Seminar

.

2

4

 

Vježbe

.

2

2

 

Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..

Studenti su dužni izabrati  dvije vježbe. U zimskom semestru biraju između nastavnih predmeta: Kazneno pravo, Pravna informatika i Rimsko privatno pravo, a u ljetnom semestru između nastavnih predmeta: Financijsko pravo i financijska znanost, Kazneno procesno pravo i Obiteljsko pravo.

 

Za upis četvrte godine studija potrebno je tijekom treće godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana