Izvedbeni plan nastave - 2.godina

 

 

Nastavnik
Predmet
Semestar
 
ECTS
 
.
.
Zimski
Sati tjedno
Ljetni
Sati tjedno
Smerdel, B.; Kostadinov, B.; Podolnjak, R.; Gardašević, Đ.; Jelušić, M; Horvat Vuković, A.
Ustavno pravo
6
.
8
Hrabar, D.; Korać Graovac, A.; Majstorović. I; Čulo Margaletić, A.; Šimović, I.
Obiteljsko pravo
6
.
8
Dragičević, D.; Gumzej, N., Jurić, M; Katulić, T.; Lisičar, H.
Pravna informatika
6
.
8
 
Seminar
2
.
4
Sočanac, L.;

Javornik-Čubrić M.; Horvatić-Čajko, I.; Husinec, S.; Matijašević,M.

Strani jezik pravne struke II.
(engleski ili njemački)
2
.
2
Ćapeta, T.; Goldner Lang, I.; Perišin T., Carević, M.; Vasiljević, S.
Europsko javno pravo
.
6
8
Cvitanović, L.; Derenčinović, D.; Munivrana-Vajda, M.; Dragičević Prtenjača, M.;  Maršavelski, A.; Roksandić Vidlička, S.
Kazneno pravo
.
6
8
Vedriš, M.; Rančić, N.; Šimić Banović,R.
Ekonomska politika
.
6
8
 
Seminar
 
2
4
Sočanac, L.;

Javornik-Čubrić M.; Horvatić-Čajko, I.; Husinec, S.; Matijašević, M.

Strani jezik pravne struke II.
(engleski ili njemački)
.
2
2
 

Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..

 

Za upis treće godine studija potrebno je tijekom druge godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.

 

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana