Nastavnici na programu

Izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić, Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku , Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, Katedra za područja socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, Katedra za teorije i metode socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter, Ured za istraživanja, Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Nika Sušac, Katedra za teorije i metode socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, Katedra za teorije i metode socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Suradnici i gosti predavači iz ostalih ustanova i organizacija

Dr. sc. Lana Ciboci, nacionalna skupina Eu kids online, Predavač na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski i turistički menadžment, Potpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, projekt „Djeca medija“

Anita Matijević, Ministarstvo unutarnjih poslova

Tomislav Ramljak, Sudski vještak za sigurnost i zaštitu djece na internetu. Centar za sigurniji
Internet, Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu


Te brojni eminentni međunarodni stručnjaci s područja digitalne dobrobiti i sigurnosti na
internetu.