RASPORED PREDAVANJA:
Raspored predavanja
1. dan Nastavna jedinica
16:00 – 16:45 Neke teme radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
16:45 – 17:30 Neke teme radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
17:30 – 17:40 Stanka
17:40 – 18:25 Neke teme radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
18:25 – 19:10 Neke teme radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
19:10 – 19:15 Stanka
19:15 – 20:00 Neke teme radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

 

2. dan Nastavna jedinica
16:00 – 16:45 Promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – prof. dr. sc. Dario Djerdja
16:45 – 17:30 Promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – prof. dr. sc. Dario Djerdja
17:30 – 17:40 Stanka
17:40 – 18:25 Promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – prof. dr. sc. Dario Djerdja
18:25 – 19:10 Promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – prof. dr. sc. Marko Šikić
19:10 – 19:15 Stanka
19:15 – 20:00 Promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – prof. dr. sc. Marko Šikić

 

3. dan Nastavna jedinica
16:00 – 16:45 Obveze  znanstvenih organizacija u usklađivanju općenormativnih akata prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
16:45 – 17:30 Obveze  znanstvenih organizacija u usklađivanju općenormativnih akata prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
17:30 – 17:40 Stanka
17:40 – 18:25 Obveze  znanstvenih organizacija u usklađivanju općenormativnih akata prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
18:25 – 19:10 Obveze  znanstvenih organizacija u usklađivanju općenormativnih akata prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
19:10 – 19:15 Stanka
19:15 – 20:00 Obveze  znanstvenih organizacija u usklađivanju općenormativnih akata prema Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

 

4. dan Nastavna jedinica
16:00 – 16:45 Zaštita intelektualnog stvaralaštva u znanstvenim organizacijama prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima – izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
16:45 – 17:30 Zaštita intelektualnog stvaralaštva u znanstvenim organizacijama prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima – izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
17:30 – 17:40 Stanka
17:40 – 18:25 Zaštita intelektualnog stvaralaštva u znanstvenim organizacijama prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima – izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
18:25 – 19:10

Nomotehnika - posebna pitanja izrade i promjena općenormativnih akata u visokom obrazovanju i znanosti: 

- Pravna sigurnost, zabrana retroaktivnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja 
- Zabrana diskriminacije
- Prijelazne i završne odredbe 

izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

19:10 – 19:15 Stanka
19:15 – 20:00

Nomotehnika - posebna pitanja izrade i promjena općenormativnih akata u visokom obrazovanju i znanosti: 

- Pravna sigurnost, zabrana retroaktivnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja 
- Zabrana diskriminacije
- Prijelazne i završne odredbe 

izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

 

5. dan Nastavna jedinica
16:00 – 16:45 Pravo na obrazovanje - praksa Europskog suda za ljudska prava vezana uz članak 2. Protokola br. 1 Europskog suda za ljudska prava: struktura, značenje i opseg navedenog članka – prof. dr. sc. Ksenija Turković
16:45 – 17:30 Pravo na obrazovanje - praksa Europskog suda za ljudska prava vezana uz članak 2. Protokola br. 1 Europskog suda za ljudska prava:  ograničenja pristupu obrazovanja (jezik, kriteriji za upis i prijemni ispit, numerus clausus, školarine, nacionalnost, dobno ograničenje, zdravstveno stanje) – prof. dr. sc. Ksenija Turković
17:30 – 17:40 Stanka
17:40 – 18:25 Pravo na obrazovanje - praksa Europskog suda za ljudska prava vezana uz članak 2. Protokola br. 1 Europskog suda za ljudska prava: ograničenja pristupu obrazovanja (jezik, kriteriji za upis i prijemni ispit, numerus clausus, školarine, nacionalnost, dobno ograničenje, zdravstveno stanje) – prof. dr. sc. Ksenija Turković
18:25 – 19:10

Pravo na obrazovanje - praksa Europskog suda za ljudska prava vezana uz članak 2. Protokola br. 1 Europskog suda za ljudska prava: diskriminacija u pristupu obrazovanju – prof. dr. sc. Ksenija Turković

19:10 – 19:15 Stanka
19:15 – 20:00

Pravo na obrazovanje - praksa Europskog suda za ljudska prava vezana uz članak 2. Protokola br. 1 Europskog suda za ljudska prava: diskriminacija u pristupu obrazovanju – prof. dr. sc. Ksenija Turković