SUSTAV ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA:
Sustav znanosti i visokog obrazovanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastavlja s izvođenjem Programa cjeloživotnog obrazovanja SUSTAV ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

U rujnu 2022. izvodit će se odabrane teme Programa: RADNI ODNOSI, NOVI ZAKONSKI PRIJEDLOZI I RJEŠENJA, NOMOTEHNIKA, PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 

U sustavu znanosti i visokog obrazovanja nikada nije postojao toliki broj zakona, pravilnika, dakle općih akata koji na nacionalnoj razini reguliraju različita područja djelovanja znanstvenih organizacija kao što su napredovanja u zvanja, studijski programi, istraživanje, mobilnost, financiranje znanstvenih organizacija i sl. Učestale izmjene pojedinih propisa zahtijevale su, i zahtijevaju, od svih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (znanstvenih organizacija) kontinuirano usklađivanje propisa i općih akata sa zakonima. Također, upravo je u tijeku savjetovanje Nacrta prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Pored navedenog, sve više znanstvenih organizacija nastoji ostvariti različite odnose s okruženjem posredstvom zajedničkih projekata, proširivanjem praktičnog dijela nastave, sudjelovanjem stručnjaka iz prakse u nastavi na studijskim programima, uspostavljanjem programa cjeloživotnog učenja, proširivanjem osnovne djelatnosti znanstvenih organizacija, osnivanjem trgovačkih društava, osnivanjem startup tvrtki, razvijanjem karijernih sustava, itd. Naravno, sve te djelatnosti samo su u manjoj mjeri uređeni propisima iz područja visokog obrazovanja i znanosti.  


Već šestu godinu za redom Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno organizira program cjeloživotnog učenja u području visokog obrazovanja i znanosti. U okviru dosadašnjih programa tematizirani su zakoni, gotovo svi propisi doneseni na nacionalnoj razini (ministarstava, agencija, nacionalnih tijela, i sl.) i na razini znanstvenih organizacija. Neke od tema koja su do sada bile dio programa cjeloživotnog učenja su: izrada općih akata o napredovanju nastavnika i znanstvenika, reguliranje osnovnih i proširenih djelatnosti, opći i pojedinačni akti o osiguravanju kvalitete, ustrojstvo radnih mjesta, javna nabava, pravo na pristup informacija, zaštita intelektualnog vlasništva, financiranje, itd. 

Stoga je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio u okviru cjeloživotnog obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju Fakultet pruža u skladu sa Statutom i zakonom, pružiti stručno usavršavanje u pogledu tumačenja i primjene zakona i drugih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja u temama koje su se do sada pokazale posebno interesantnima i važnima. Program je namijenjen za sve zainteresirane zaposlenike (nastavne, znanstvene, stručne i nenastavne) na visokim učilištima i institutima te drugim ustanovama koji žele steći znanja i praktične vještine u izradi i u donošenju akata.


Uzimajući u obzir stečena iskustva, u okviru Programa bit će detaljno predstavljeni, na primjerima dosadašnje prakse, problemi s kojima se znanstvene organizacije svakodnevno susreću u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva, aktualne teme vezane za normiranje radnih odnosa, nomotehniku, hijerarhiju propisa te analizu temeljnih općih akata ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (znanstvenih organizacija). Drugim riječima, jedan dio Programa bit će posvećen predstavljanju promjena u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koje se predlažu Nacrtom prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, zatim promjene koje proizlaze temeljem Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima iz 2021. (NN, 111/21) te relevantne prakse Europskog suda za ljudska prava.  


Program će se održavati u rujnu 2022. U održavanju programa sudjelovat će Katedra za sociologiju, Katedra za upravno pravo, Katedro za radno i socijalno pravo, Katedra za građansko pravo i Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Svi polaznici koji uredno ispune svoje nastavne obveze o tome će dobiti potvrdu (čl. 53. st. 1. Statuta Fakulteta). Polaznicima koji to žele omogućit će se usmeno polaganje ispita. Također, polaznici mogu ispit polagati i pisanjem eseja, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada. Polaznicima koji će uz izvršenje nastavnih obveze s uspjehom položili i ispit izdat će se pored potvrde i svjedodžba o pohađanju nastave te uspjehu na ispitu (čl. 53. st. 2. Statuta Fakulteta).

Nastava će se održavati u dvorani V Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 3) i putem Google Meet-a, ovisno o željama polaznika, u poslijepodnevnim satima od 16 do 20 sati. Predviđeno trajanje nastave je pet radnih dana (od ponedjeljka do petka), u trajanju od 5 nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 25 nastavnih sati (5x5).

Cijena Programa po polazniku iznosi 120,00 kuna po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 3.000,00 kuna po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove tečaja, što uključuje nastavne materijale (PP prezentacije i sl.), te izdavanje potvrde i/ili svjedodžbe o završenom programu cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Za sva dodatna pitanja molim vas obratite se na mail ksenija.grubisic@pravo.hr ili marko.sikic@pravo.hr