SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA PRAVNIKE:
Upis u specijalizirane tečajeve stranih jezika za pravnike

U ljetnom semestru ak. godine 2017/18 Centar za jezike i pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu održava specijalizirane jednosemestralne tečajeve stranih jezika za pravnike prema sljedećem programu:

Program tečajeva
English for Lawyers: Company law                                    
English for Lawyers: Contract law 
English for the Legal Profession
Prevođenje engleskih pravnih tekstova
Prevođenje njemačkih pravnih tekstova
Prevođenje talijanskih pravnih tekstova
Prevođenje francuskih pravnih tekstova                                  
                                   

Prijava na tečaj

Za prijavu na tečaj dovoljno je ispunjeni obrazac za prijavu poslati na adresu: lelijasocanac@gmail.com. Rok za prijave je 26. veljače 2018. Nakon što primimo Vašu prijavu o tome ćemo Vas obavijestiti te Vam poslati informacije o održavanju inicijalnog testiranja.  

Inicijalno testiranje 
 
Inicijalno testiranje održat će se po završetku prijava, a sastoji se od testa sa zadacima višestrukog izbora. Testira se poznavanje općeg jezika kako bi se utvrdilo polaznikovo predznanje i adekvatno formirale grupe. 
 
Cijena i plaćanje tečaja 
 
Cijena jednog semestra (30 nastavnih sati u trajanju od 45 minuta) je 1.500,00 kuna + PDV. Tečaj se plaća jednokratno, prije početka nastave. Plaćanje je moguće izvršiti općom uplatnicom ili Internet bankarstvom za fizičke osobe te preko R1 za pravne osobe. 

Potvrde
Prema članku 53. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici će po završenom programu stručnog usavršavanja dobiti svjedodžbe o pohađanju nastave i uspjehu na ispitima.


Informacije o mjestu i terminu održavanja tečajeva 
 
Svi tečajevi održavaju se u Tempus učionici u zgradi Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 3 (suteren). 
Tečajevi se održavaju jednom tjedno u trajanju od 90 minuta (2 nastavna sata), radnim danom u terminima od 17,30 do 19,00 i 19,00 do 20,30 sati. Nastava počinje 5. ožujka 2018. Konačni raspored tečajeva će biti poznat nakon završetka prijava i inicijalnih testova. 

Kontakt
Prof.dr.sc. Lelija Socanac
Katedra za strane jezike
Pravni fakultet
Gundulićeva 10
Mobitel: 091 2019 313
e-mail: lelijasocanac@gmail.com
 


Repozitorij