RADIONICE ZA PREVODITELJE:
Cjeloživotno obrazovanje u području stranih jezika
Radionice za prevoditelje

NOVO!

Poštovani,

Obavještavamo vas o održavanju nove radionice iz područja jezika i prava u okviru programa cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta. Radionice organizira Katedra za strane jezike, a namijenjene su prevoditeljima koje zanima područje pravnog prevođenja, pravnim stručnjacima koji se bave jezičnim pitanjima i prevođenjem te svima zainteresiranima za problematiku jezika (i) prava.

Englesko i hrvatsko kazneno materijalno pravo – izazovi i dileme u prevođenju

voditeljice: dr. sc. Snježana Husinec

                     izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

trajanje radionice: 5 školskih sati (2x2,5)

vrijeme održavanja:       25. listopada 2021., 17:00-19:00

                                          27. listopada 2021., 17:00-19:00

način održavanja: online putem Google Meet platforme

kotizacija: HRK 800,00 kn

 

Kratki opis radionice:

Kazneno materijalno pravo još je jedno od područja prava u kojem postoje nepodudarnosti između pravnih pojmova i nazivlja hrvatskog i anglosaksonskih pravnih sustava. Proizlaze iz različitih načina konceptualizacije kaznenog ponašanja, različitih definicija kaznenih djela te različitih principa i nekih temeljnih kaznenopravnih pitanja.
U prvom dijelu radionice stoga će se analizirati i definirati osnovni pojmovi i instituti hrvatskog  i engleskog kaznenog materijalnog prava, poput kaznenong djela i njegovih elemenata, nužne obrane, neubrojivosti, namjere i nehaja, raznih vrsti kazni itd. Također će se uspoređivati definicije određenh kaznenih djela. Pritom će se utvrđivati sličnosti i razlike između dva pravna sustava te rješavati dileme oko adekvatnih prijevodnih ekvivalenata. Poznavanje osnovnih pravnih pojmova i nazivlja stečeno u prvom dijelu radionice u drugom će se dijelu produbljivati analizom njihove upotrebe u autentičnim dokumentima te rješavanjem konkretnih prijevodnih zadataka. 
Radionica je namijenjena pravnicima različitih profila, sudskim tumačima, pravnim prevoditeljima te studentima anglistike i prava završnih godina studija.

 

PRIJAVE I PLAĆANJE

Prijaviti se možete putem ovog obrasca: Online obrazac za prijavu

Prijavu i uplatu kotizacije potrebno je obaviti najkasnije do petka 22. listopada.

Cijena radionice je HRK 800,00. Uplatu je potrebno izvršiti na račun br. HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj: 1047. Potvrdu o uplati molimo šaljite na adresu strani-jezici@pravo.hr.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na strani-jezici@pravo.hr

 

 

Talijanski kazneni postupak

voditeljica: mr. sc. Zrinka Dujmović

broj sati: 5

vrijeme održavanja:       28. rujna 2021., 17:00-19:00

                                          7. listopada 2021., 17:00-19:00

način održavanja: online putem Google Meet platforme

kotizacija: HRK 625,00

 

Kratki opis radionice: Radionica obuhvaća sažeti prikaz talijanskog pravnog sustava te daje pregled osnovne terminologije iz područja talijanskog kaznenog postupka u usporedbi s hrvatskim. Predviđene su interaktivne vježbe s polaznicima u svrhu pronalaženja adekvatnih prijevodnih ekvivalenata. Također, prilikom analize zakonodavstva ili sudske prakse, nastojat će se ukazati na osnovna morfološko-sintaktička obilježja talijanskog jezika prava te skrenuti pozornost na sličnosti i razlike između dva sustava.
Radionica će se održati na talijanskom jeziku uz mogućnost aktivnog sudjelovanja sudionika na talijanskom ili hrvatskom jeziku, a namijenjena je pravnicima različitih profila, sudskim tumačima, pravnim prevoditeljima te studentima talijanistike i prava završnih godina studija.

 

PRIJAVE I PLAĆANJE

Prijave za radionice potrebno je poslati najkasnije 7 dana prije datuma održavanja radionice na adresu strani-jezici@pravo.hr. Cijena radionice je HRK 625,00. Po primitku potvrde prijave potrebno je izvršiti uplatu na račun br. HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj: 1047. Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti mailom prije dolaska na radionicu.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na strani-jezici@pravo.hr