Program i satnica
Utorak,
31. svibnja 2022.

 
Nastavna cjelina
9:00-9:45 Važnost načela u upravnom pravu i sprecifičnosti primjene načela u postupcima javne nabave
9:45-10:30 Koja su načela primjenjiva, na koji način i u kojim sve postupcima?
10:30-10:40 Stanka
10:40-11:25 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (I) dio:
Načelo tržišnog natjecanja
 
11:25-12:10 Načelo uzajamnog priznavanja
12:10-12:15 Stanka
12:15-13:00 Zlouporaba prava
Srijeda, 1. lipnja 2022. Nastavna cjelina
9:00-9:45 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (II) dio:
Načelo jednakog tretmana
 
9:45-10:30 Načelo zabrane diskriminacije
10:30-10:40 Stanka
10:40-11:25 Načelo ekonomičnosti i učinkovitosti
11:25-12:10 Pregled načela javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a, nacionalnih sudova i suda EU  - (III) dio:  
Načelo proporcionalnosti
 
12:10-12:15 Stanka
12:15-13:00 Načelo transparentnosti