O programu

Javna nabava je gospodarska djelatnost od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Pravo javne nabave složen je i za pravni poredak sve važniji dio upravnog prava. Postupci javne nabave u fokusu su javnopravnih tijela, gospodarskih subjekata, pravnih praktičara i upravnih sudova. Potrošnja javnih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga izravno utječe na proračun ali i na gospodarstvo države u cjelini te zbog svog utjecaja i podložnosti korupciji mora biti podvrgnuta složenim i detaljno propisanim postupcima. Složenost tih postupaka dodatno je pojačana čestim normativnim promjenama, koje sigurno ne doprinose stabilnosti i pravnoj sigurnosti za sve zainteresirane strane. 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je idealna ustanova koja bi, u okviru cjeloživotnog  obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju Fakultet pruža u skladu sa svojim Statutom i Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju, mogla pružiti izvrstan program o ekonomski najpovoljnijoj ponudi kao kriteriju za odabir u postupcima javne nabave. Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi 2016., u hrvatskom pravu javne nabave dolazi do ključne promjene u kriterijima za odabir ponude. Naime, prijašnji sustav u kojem je prevladavao kriterij najniže cijene, zamijenjen je sustavom u kojem je ekonomski najpovoljnija ponuda, bar formalno, postala jedini kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave.

 

U navedenom programu zainteresirani polaznici upoznat će se sa svim ključnim pravnim pitanjima kriterija za odabir ponude u postupcima javne nabave: ekonomski najpovoljnijom ponudom, ponderima za pojedine kriterije unutar ekonomski najpovoljnije ponude, opravdanosti odluke zakonodavca da se odluči isključivo za ekonomski najpovoljniju ponudu kao kriterij za odabir, ali i postojećim praksom DKOM-a kod određivanja kriterija za odabir ponude. U održavanju programa sudjelovati će, osim članova Katedre za upravno pravo, i drugi eminentni praktičari stručni u polju javne nabave. Ovakav sastav predavača osigurava sintezu teorije i prakse koja će nedvojbeno ispuniti očekivanja polaznika, ali i predlagatelja programa. Različite perspektive navedenih predavača sigurno će pružiti različite poglede na sva pravna pitanja obrađivana kroz program.

 

Nastava će se održavati u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dvorana V, Trg Republike Hrvatske 3), a predviđa se termin od 19. i 20. studenog 2018. Nastavna grupa neće brojati više od 50 kandidata. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima, od 17-21 sat. Predviđeno trajanje nastave je dva radna dana (ponedjeljak i utorak), u trajanju od 5 nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 10 nastavnih sati (5x2).

 

Cijena programa po polazniku iznosi 1.750,00 kn. Upisnina pokriva sve troškove programa, što uključuje nastavne materijale (.ppt prezentacije i sl.), izdavanje potvrde ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana