prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc.
Branko Smerdel

Predstojnik Katedre za Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2000); dekan Fakulteta 2003-2005; urednik Zbornika PFZ 2000 -2003.

 

Napredovanje: asistent 1973; znanstveni asisent 1978; docent 1985; izvanredni profesor 1988; redovni profesor 1990; u trajnom zvanju od 1996. 

 

Magistrirao 1977, na temu: Politička odgovornsot ministara; doktorirao 1984. sa tezom: Evolucija predsjedničke vlade u SAD: kongesni veto.

 

Autor i koautor više udžbenika i knjiga, te preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Usavršavao se u Velikoj Britaniji i SAD; sudjelovao u pisanju Ustava RH 1990 i ustavnih promjena 2000.  i 2010. godine.

 

Član Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora 1990-2015. Član Odbora za Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2017.) Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Rugjera Boškovića za znanstveni rad 1999.; nagradom Božidar Adžija za znanstvenu knjigu 1988; priznanje zaklade Jadranko Cnić za znanstveni članak 2011. Posebno priznanje rektora Sveučilišta u Zagrebu za rad na integraciji Sveučilišta.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1973

Godina magistriranja: 1977

Godina doktoriranja: 1984

Na katedri od: 43

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 520 Telefon kućni:
4597 520
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 10,00 do 12,00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Smerdel, Branko.
Ustavno uređenje europske Hrvatske .
Zagreb : Narodne novine, 2013 (monografija).

2. Pavić, Zlata; Smerdel, Branko; Vićan, Dunja.
English for Lawyers .
Zagreb : Narodne novine, 2012 (sveučilišni udžbenik).

3. Smerdel, Branko.
O ustavima i ljudima: uvod u ustavnopravnu kazuistiku .
Zagreb : Novi informator, 2012 (zbornik).

4. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 2009 (sveučilišni udžbenik).

5. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2006 (monografija).

6. Smerdel, Branko; Vićan, Dunja.
Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske - The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia .
Zagreb : Narodne novine, 2000 (pravni propis).

7. Sokol, Smiljko; Smerdel, Branko.
Ustavni ustroj Republike Hrvatske .
Zagreb : Birotehnika, 1998 (monografija).

8. Sokol, Smiljko; Smerdel, Branko.
Organizacija vlasti: političke ideje, ustavni modeli, zbilja .
Zagreb : Narodne novine, 1988 (monografija).

9. Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Smerdel, Branko; Šimonović Ivan; Šipka, Predrag.
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba : Društveno-politički aspekti komunalnog sistema I. .
Zagreb : Ekonomski institut : Institut «Ruđer Bošković» : Institut za društvena istraživanja : Pravni fakultet : Urbanistički zavod grada, 1985 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014 (zbornik).

2. Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.) / Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011 (zbornik).

3. Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2007 (zbornik).

4. Razvoj modela unaprjeđivanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Smerdel, Branko; Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet ; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, 2006 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Smerdel, Branko.
The Two Professors: A Parallel Journey in Search of Meaning of Constitutions // Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju - Liber Amicorum Ciril Ribičič / Žgur, M. ; Kogovšek Šalamon, N. ; Koritnik, B. (ur.).
Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila,, 2017. Str. 17-20.

2. Smerdel, Branko.
Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government // Ustavni položaj predsednika republike / Kaučič, Igor (ur.).
Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2016. Str. 73-100.

3. Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko.
Uvod: O referendumu narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 1-13.

4. Smerdel, Branko.
Republic of Croatia // Constitutional Law of the EU Member States / Besselink, L ; Bovend Eert, P ; Broeksteeg, H ; De Lange, R ; Voermans, W. (ur.).
Deventer : Kluwer, 2014. Str. 191-1763.

5. Smerdel, Branko.
Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution // Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law / Basta Fleiner, Lidija ; Marinković Tanasije (ur.).
The Hague, Nizozemska : Eleven International Publishing, 2014. Str. 51-62.

6. Smerdel, Branko.
Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 27-45.

7. Smerdel, Branko.
Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava" // Ustav Republike Hrvatske / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator d.o.o., 2010. Str. 85-155.

8. Smerdel, Branko.
Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 37-73.

9. Smerdel, Branko.
Ekspertski tekst Nacrta Ustava Crne Gore // Ustavno zaokruživanje države: u susret novom Ustavu Crne Gore / Edin Šarčević (ur.).
Beograd : Heinrich Boll Stiftung, Regionalni ured za jugoistočnu Europu, 2007. Str. 111-123.

10. Smerdel, Branko.
Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine // Hrvatska - kako dalje : zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip ; Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo, 2004. Str. 85-95.

11. Smerdel, Branko.
Konstitucionalizam i stabilnost ustava // Europske perspektive demokratske Hrvatske / x (ur.).
Zagreb : Hans Seidel Stiftung, 2001.. Str. 93-101.

12. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko.
Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme // Slowenien, Kroatien, Serbien – Die Neue Verfassungen / Joseph, Marko ; Borić, Tomislav (ur.).
Graz : Boehlau Verlag, 1991. Str. 205-285.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo / Gliha, Igor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

2. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko.
Ustavno pravo / Vranjican, Stjenko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2006.

3. Sokol, Smiljko; Smerdel, Branko.
Ustavno pravo / Aleksandar Goldštajn (ur.).
Zagreb : Informator, 1998.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Smerdel, Branko.
Kriza demokratskog konstitucionalizma i izgledi demokratske tranzicije u RH. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 69 (2019) , 1; 5-35 (članak, znanstveni).

2. Smerdel, Branko.
Akutna kriza vlasti izraz je kronične krize hrvatskog konstitucionalizma. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 6; 1-13 (članak, znanstveni).

3. Smerdel, Branko.
Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske. // Hrvatska pravna revija. 16 (2016) , 3; 1-17 (članak, znanstveni).

4. Smerdel, Branko.
Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog ustava" - Ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske. // Krčki zbornik. 74 (2016) ; 99-132 (članak, znanstveni).

5. Smerdel, Branko.
Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 2; 181-212 (članak, znanstveni).

6. Smerdel, Branko.
Hrvatski konstitucionalizam danas. U svijetlu Projedloga ustavnih promjena. // Informator - instruktivno-informativni list za pravna i društvena pitanja. 63 (2014) , 6249; 6249-1-6249-45 (članak, znanstveni).

7. Smerdel, Branko.
Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 2; 1-10 (članak, znanstveni).

8. Smerdel, Branko.
Nazavisni regulatori: o potrebi racionalizacije sustava. // Informator-instruktivno-informativni list za ekonomska i pravan pitanja. 51 (2012) , 6075; 1-3 (članak, znanstveni).

9. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 9; 1-8 (članak, znanstveni).

10. Branko Smerdel.
Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu. // Revus. revija za europsko ustavnost. 7 (2011) , 16; 7-11 (uvodnik, znanstveni).

11. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista. // Studia lexicographica. 8 (2011) , 1; 5-16 (članak, znanstveni).

12. Smerdel, Branko.
Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 7-44 (članak, znanstveni).

13. Smerdel, Branko.
Odgovornost vlade u europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije “rade svoj posao”. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 631-655 (članak, znanstveni).

14. Smerdel, Branko.
Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 9; 1-8 (članak, znanstveni).

15. Smerdel, Branko.
Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 11; 1-9 (članak, znanstveni).

16. Smerdel, Branko.
Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava. // Revus. 11 (2009) ; 97-126 (članak, znanstveni).

17. Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe.
The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development. // Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association. 2 (2006/2007) , 2; 24-37 (članak, znanstveni).

18. Smerdel, Branko.
Regularorne agencije. // Informator. * (2006) , 5432; 1-3 (članak, znanstveni).

19. Smerdel, Branko.
Problemi konstitucionalizma i reforma pravosuđa. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. LII (2004) , 5271; 1-3 (članak, znanstveni).

20. Smerdel, Branko.
Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata. // Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 51 (2003) , 5141; 1-3 (članak, znanstveni).

21. Smerdel, Branko.
The Constitution of Europe Convention on the Future of Europe and the Process of Constitutional Choices. // Revus revija za evropsko ustavnost. 1. (2003) , 1.; 4-14 (članak, znanstveni).

22. Smerdel, Branko.
Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji - Pokušaj preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 509-527 (članak, znanstveni).

23. Smerdel, Branko.
The Convention on the Fututre of Europe and the Process of Constitutional Choice. // Report of activities - Federal Trust for Education and Research. 03 (2003) , 35; 3-8 (članak, znanstveni).

24. Smerdel, Branko.
Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava. // Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1149-1162 (članak, znanstveni).

25. Smerdel, Branko.
Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - nova ustavna rješenja i njihovi izgledi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 1; 5-21 (članak, znanstveni).

26. Mratović, Veljko; Smerdel, Branko; Bačić, Arsen; Crnić, Jadranko; Filipović, Nikola; Lauc, Zvonimir.
Stručne osnove za izradu prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 50 (2000) , 3; 373-475 (stručna ekspertiza, znanstveni).

27. Smerdel, Branko.
Political Ethics and the Rule of Law. // Croatian critical law review. 4 (1999) ; (članak, znanstveni).

28. Smerdel, Branko.
Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa. // Vladavina prava. 3 (1999) , 3/4; 57-85 (članak, znanstveni).

29. Smerdel, Branko.
Konstitucionalizam i promjena vlasti. // Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu. 50 (1999) , 1-2; 5-29 (članak, znanstveni).

30. Smerdel, Branko.
Temeljne značajke Ustava Kraljevine Nizozemske. // Vladavina prava. 2 (1998) , 1; 31-37 (članak, znanstveni).

31. Smerdel, Branko.
Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 95.-96. godine. // Politička misao. 34 (1997) , 1; 21-30 (članak, znanstveni).

32. Smerdel, Branko.
Korupcija u Britanskom parlamentu. // Vladavina prava. 1 (1997) , 3; 211-214 (članak, znanstveni).

33. Smerdel, Branko.
Prema hrvatskoj teoriji lokalne samouprave. // Pravni vjesnik. 13 (1997) ; u tisku (znanstveni).

34. Smerdel, Branko.
Croatian Parliament in a Comparative Perspective. // Croatian critical law review. 1 (1996) , 1-2; 137-154 (članak, znanstveni).

35. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko.
Novi Ustav Hrvatske: nastanak, osnovne ideje i institucije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 23; 129-151 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Smerdel, Branko.
Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016) , 6406; 1-3 (članak, stručni).

2. Smerdel, Branko.
Hibridni parlamentarizam nakon tri predsjednička mandata. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6363; 1-3 (članak, ostalo).

3. Smerdel, Branko.
Može li nas državni poglavar izvesti iz blokade?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6397; 1-2 (članak, stručni).

4. Smerdel, Branko.
In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 513-534 (članak, stručni).

5. Smerdel, Branko.
Prijeti li nam ustavna kriza?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6227; 1-2 (članak, ostalo).

6. Branko Smerdel.
O Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: prilog raspravi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2012) , 6067-6068; 1-3 (članak, stručni).

7. Smerdel, Branko.
Klasična teorija parlamentarne odgovornosti i novi izazovi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6127; 1-3 (članak, ostalo).

8. Branko Smerdel.
Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i Zakona o izboru zastupnika. // Političke analize. 2 (2011) , 8; 67-69 (članak, stručni).

9. Smerdel, Branko.
Neposlušne institucije i njihova odgovornost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5932 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

10. Smerdel, Branko.
Neukusno i nedopušteno: gdje su granice slobode izražavanja?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5934 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

11. Smerdel, Branko.
"Uzlet i prizemljenje" hrvatskih neovisnih regulatora. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5935 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

12. Smerdel, Branko.
Granice slobode izražavanja: skrnavljenje državnih simbola. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5940 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

13. Smerdel, Branko.
Profesor na ispitu iz ustavnog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5942 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

14. Smerdel, Branko.
O sudskoj slozi i izdvojenim mišljenjima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5944 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

15. Smerdel, Branko.
Parlamentarna vladavina i stranačka dominacija. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5946 (2011) ; 14-14 (komentar, stručni).

16. Smerdel, Branko.
Jesu li bolji ministri političari ili stručnjaci?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5948 (2011) ; 3-3 (članak, stručni).

17. Smerdel, Branko.
Apel eurorealista: sačuvati hrvatski Ustav!. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5949 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

18. Smerdel, Branko.
"Što se grbo rodi, usud ne ispravi" - Ustavni sud pred izazovima pozitivne diskriminacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5952 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

19. Smerdel, Branko.
Tko pita ne skita: smije li Predsjednik Republike sazvati konzultacije?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5954 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

20. Smerdel, Branko.
Nemoguća misija: je li moguće spriječiti sukobe interesa?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5958 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

21. Smerdel, Branko.
"Poučak Dengove mačke" i zaštita ljudskih prava: bi li ukidanje specijalnih ombudsmana doista osnažilo pučkog pravobranitelja?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5959 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

22. Smerdel, Branko.
Vlast u zaleđu: je li demokratski prekrajati izborne jedinice?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5963 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

23. Smerdel, Branko.
"Dupli pas" vladajućih: Zakon o ukidanju zastare (čl.31.st.4. Ustava Republike Hrvatske). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5965 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

24. Smerdel, Branko.
Lupus sapiens: o odnosu ljudi i Ustava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5967 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

25. Smerdel, Branko.
SUSPICIO IURIS: gdje su korijeni našeg odnosa prema ustavnosti?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5971 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

26. Smerdel, Branko.
Errare humanum est: o čišćenju Ustava i pročišćavanju pročišćenog teksta. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5973 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

27. Smerdel, Branko.
Pravo javnosti na pristup informacijama: monitoring treba nadzirati!. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5975 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

28. Smerdel, Branko.
Quod populus vult: zakonodavstvo o referendumu ne dopušta žurnost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5978-5979 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

29. Smerdel, Branko.
Ustavne promjene 2011.: koliko je važno biti i postati "ustavna kategorija". // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5980-5981 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

30. Smerdel, Branko.
Kohabitacija i organizacija: Kome treba pravni savjetnik i kako ga izabrati?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5988-5989 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

31. Smerdel, Branko.
SUMMUM IUS: što je to uopće dobar zakon?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5990-5991 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

32. Smerdel, Branko.
CURIA LOCUTA, CAUSA AUTEM NON FINITA: zastupnik nema kome pisati. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5992-5993 (2011) ; 2-2 (komentar, stručni).

33. Smerdel, Branko.
Leges et circenses: kako pisati zakone. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5994-5995 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

34. Smerdel, Branko.
VIGILANTIBUS IURA: kako imenovati veleposlanike?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5996-5997 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

35. Smerdel, Branko.
Caveat: Ustavokvaritelji (ponovno) nastupaju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5998-5999 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

36. Smerdel, Branko.
RATIO CONSTITUTIONIS: kako popuniti ustavnopravne praznine?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6002-6003 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

37. Smerdel, Branko.
ARS LONGA, IMPERIUM BREVIS: o ograničenju trajanja mandata. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6006 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

38. Smerdel, Branko.
Može li neprovediv zakon biti ustavan?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6008 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

39. Smerdel, Branko.
RATIO LEGIS: Problemi teleološke interpretacije u prijelaznom razdoblju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6010 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

40. Smerdel, Branko.
Parlamentarizam, sloboda govora i zastupnički imunitet. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6012 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

41. Smerdel, Branko.
Anomija, javnost i nužnost institucionalizacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6018 (2011) ; 3-3 (komentar, stručni).

42. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6015-6016 (2011) ; 1-3 (kratko priopćenje, ostalo).

43. Smerdel, Branko.
O neustavnosti Zakona o sprečavanju sukoba interesa. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5977 (2011) ; 1-3 (članak, ostalo).

44. Smerdel, Branko.
Ministarska odgovornost i parlamentarizam: od klasične teorije do suvremenih hrvatskih prijepora o ustrojstvu vlasti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5853 (2010) ; 1-3 (članak, ostalo).

45. Smerdel, Branko.
Promjena Ustava kao politički i kao pravni akt: problemi formulacije, intepretacije i implementacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5881-5882 (2010) ; 1-3 (članak, ostalo).

46. Smerdel, Branko.
REFERENDUM I NJEGOVE USTAVNE GRANICE Povodom pitanja 'jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma?', upućenog Ustavnom sudu Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5907 (2010) ; 1-3 (članak, ostalo).

47. Smerdel, Branko.
Ustav, predsjednik i ini tumači narodne volje. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5923-5924 (2010) ; 3-3 (komentar, stručni).

48. Smerdel, Branko.
Za povratak obećanjima "Božićnog Ustava". // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5926 (2010) ; 3-3 (komentar, stručni).

49. Smerdel, Branko.
Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5748 (2009) ; 1-3 (članak, ostalo).

50. Smerdel, Branko.
Temeljni zakon SR Njemačke: pouke za tranzicijsku i europsku ustavnost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5764 (2009) ; 1-3 (članak, ostalo).

51. Smerdel, Branko.
Znanost, struka i politika: ustavne promjene 2009.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5812 (2009) ; 1-3 (članak, ostalo).

52. Smerdel, Branko.
Je li potrebno mijenjati ustavni položaj i ovlasti predsjednika Republike - prijedlozi i mišljenja. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5717 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).

53. Smerdel, Branko.
Ustavna osnova prava javnosti na informaciju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5527 (2007) ; 1-3 (članak, ostalo).

54. Smerdel, Branko.
Aktualnost federalnog načela - Pouke ustavne reforme iz 1971. godine. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5523-5524 (2007) ; 1-3 (članak, ostalo).

55. Rodin, Siniša; Smerdel, Branko; Ćapeta, Tamara; Maduro, Miguel; Shaw, Jo; Stadlmeier, Sigmar; Selanec, Goran; Vasiljević, Snježana; Goldner, Iris.
Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 1 (panel diskusija, ostalo).

56. Smerdel, Branko.
Novi sustav ustrojstva vlasti. // Informator. 2000 (2000) , 4881; 1-3 (članak, stručni).

57. Smerdel, Branko.
Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 6; 733-739 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Smerdel, Branko.
In Quest for a Doctrine: Croatian Constitutional Identity Within the European Union // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Smerdel, Branko.
Odgovornost u parlamentarnoj demokraciji : Zaključci nakon tri desetljeća istraživanja // Okrugli stol Ustavna demokracija i odgovornost : zbornik radova / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 47-70 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Smerdel, Branko.
Platypus Reconsidered: How to Integrate Independent Regulators into the Croatian Constitutional Order // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Okonomie (Regulatory Agencies in the tension Between Law and Economics) / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač GmbH, 2012. 11-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Smerdel, Branko.
The Theory of Constitutional Engineering after Two Decades of Transition // Pomen ustavnosti in ustavna demokracija : zbornik radova = Significance of constitutionality and constitutional democracy : proceedings / Kaučič, Igor (ur.).
Ljubljana : Ustavno sodišče Republike Slovenije, 2012. 279-289 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Smerdel, Branko.
Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske // Ustavi i demokracija - Strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen ; Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 71-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Smerdel, Branko.
Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu „Božićnog Ustava“ – ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske // Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske" : zbornik fradova / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 41-60 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Smerdel, Branko.
Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - apel eurorealista // Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija / Bogišić, Vlaho (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. 21-32 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Smerdel, Branko.
In quest for a theory: Croatian Constitutional Identity in the European Union // / Mancini, Susana. Cepeda, Manuel (ur.).
Oslo : IACL - AIDC (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Smerdel, Branko.
Predgovor: za povratak idealima krčkog Nacrta "Božićnog ustava" // Krčki zbornik / Bozanić, Anton ; Ciković, Danijel ; Dujmović, Perica ; Galović, Tomislav ; Polić, Maja ; Radić, Milan ; Strčić, Petar ; Velčić, Franjo (ur.).
Krk : Povijesno društvo otoka Krka, 2016. 203-208 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Smerdel, Branko.
Tko čuva čuvare? Regulatorne agencije u pravnom poretku // Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika u gospodarstvu / Barbić Jakša i Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga u gospodarstvu, 2012. 35-56 (predavanje,sažetak,stručni).

2. Smerdel, Branko.
Croatian Imperial Presidency: Constitutional Design and Operation // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Smerdel, Branko.
Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Smerdel, Branko.
Constitutional identity in the European Union: Beyond the View From the Courts // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Smerdel, Branko.
Rasprava // Hrvatski pravni sustav / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 183-185 (neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Smerdel, Branko.
Dileme neovisnog i aktivnog sudstva u suvremenoj teoriji i ustavnoj tranziciji // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Smerdel, Branko.
Restitution of Property and Privatization in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Smerdel, Branko.
Croatia, 2007. (enciklopedijska natuknica).

2. Smerdel, Branko.
Predsjednik Republike između Ustava i politike, 2004. (rukopis).

3. Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Smerdel, Branko; Šimonović, Ivan; Šipka, Predrag.
Komunalni sustav grada Zagreba, 1989. (znanstveni rad).

4. Smerdel, Branko.
Američke teorije federalizma: mjesto i značaj političke teorije složene republike Vincenta Ostroma u suvremenoj znanosti o federalizmu u Sjedinjenim Državama, 1989. (uvodna studija).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Horvat Vuković, Ana.
Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.07. 2013., 335 str. Voditelj: Smerdel, Branko.

2. Gardašević, Đorđe.
Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.07. 2010., 383 str. Voditelj: Smerdel, Branko.

3. Bačić, Petar.
Konstitucionalizam i sudski aktivizam - ustavna demokracija između zahtjeva za vladavinom većine i protuvećinskog argumenta / doktorska disertacija.
Split : Pravni fakultet, 18.06. 2009, iv, 365, xiii str. Voditelj: Smerdel, Branko.

4. Barić, Sanja.
Zakonodavna delegacija u suvremenim europskim parlamentarnim državama / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.11. 2005., 343 str. Voditelj: Smerdel, Branko.
 
  Prevodilaštvo
 

1. The Constitution of the Republic of Croatia / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2010 (pravni propis i njegov komentar).

2. The Constitution of the Republic of Croatia / Arlović, Mato (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2001. (ostalo).

3. Smerdel, Branko; Vićan, Dunja.
Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske - The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia .
Zagreb : Narodne novine, 2000 (pravni propis).

4. Ostrom, Vincent.
Politička teorija složene republike .
Zagreb : Informator, 1989. (monografija).