prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc.
Branko Smerdel

Predstojnik Katedre za Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2000); dekan Fakulteta 2003-2005; urednik Zbornika PFZ 2000 -2003.

 

Napredovanje: asistent 1973; znanstveni asisent 1978; docent 1985; izvanredni profesor 1988; redovni profesor 1990; u trajnom zvanju od 1996. 

 

Magistrirao 1977, na temu: Politička odgovornsot ministara; doktorirao 1984. sa tezom: Evolucija predsjedničke vlade u SAD: kongesni veto.

 

Autor i koautor više udžbenika i knjiga, te preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Usavršavao se u Velikoj Britaniji i SAD; sudjelovao u pisanju Ustava RH 1990 i ustavnih promjena 2000.  i 2010. godine.

 

Član Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora 1990-2015. Član Odbora za Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2017.) Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Rugjera Boškovića za znanstveni rad 1999.; nagradom Božidar Adžija za znanstvenu knjigu 1988; priznanje zaklade Jadranko Cnić za znanstveni članak 2011. Posebno priznanje rektora Sveučilišta u Zagrebu za rad na integraciji Sveučilišta.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1973

Godina magistriranja: 1977

Godina doktoriranja: 1984

Na katedri od: 43

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 520 Telefon kućni:
4597 520
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array