O kaznenopravnoj analizi optužbe pred tribunalom u Haagu...

Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirala je okrugli stol na temu

„O KAZNENOPRAVNOJ ANALIZI OPTUŽBE PRED TRIBUNALOM U HAAGU PROTIV VISOKIH DUŽNOSNIKA I VOJNIH ZAPOVJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA „ZAJEDNIČKI ZLOČINAČKI POTHVAT“ U AKCIJI „OLUJA“,

koji je održan
14. lipnja 2005. godine

u Vijećnici Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 14 II kat.

Uvodno predavanje o pravnoj konstrukciji „zajedničkog zločinačkog pothvata“ u anglosaksonskom pravu održao je Dr.sc. Mirjan Damaška, Sterling Professor of Law, Yale Law School, USA. Nakon predavanja je održana rasprava koja je tonski snimljena.