Lokalna samouprava i decentralizacija

Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku organizirala je znanstveni skup na temu

„LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA“,

koji je održan
24. studenog 2006. godine

na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Na skupu su u interdisciplinarnoj razmjeni mišljenja eminenetni hrvatski znanstvenici i stručnjaci iz prakse raspravljali o stanju lokalne samouprave i decentralizacije u Republici Hrvatskoj. Uži tematski sadržaji za raspravu bili su sljedeći:

- stanje i perspektive lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

- upravljanje decentralizacijom kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave

- uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava i decentralizacija političkog sustava Republike Hrvatske

- stupanje na snagu i početak primjene općih akata jedinic lokalne i područne (regionalne) samouprave

- višestruki konstitucionalizam Europske unije