Znanstveni skup "Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji"

Rezime i zaključci Znanstvenog skupa Akademije pravnih znanosti Hrvatske

 

Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

 

koji je Akademija pravnih znanosti Hrvatske održala u Osijeku u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 18. i 19. lipnja 2015. godine

 

Dvodnevni znanstveni skup obuhvatio je više segmenata, pitanja i izazova djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji (EU). Ovim je skupom Akademija pravnih znanosti Hrvatske željela obilježiti dvogodišnjicu ulaska Republike Hrvatske u EU. Ujedno, skup je održan netom nakon što je Hrvatski sabor usvojio Strategiju razvoja javne uprave u razdoblju 2016.-2020., što je omogućilo da se u izlaganjima i raspravi analizira njezine ciljeve, mjere i adekvatnost za rješavanje nagomilanih problema javne uprave u Hrvatskoj.

Ukupno 22 izlaganja podnijela su 33 autora iz reda članova i suradnika Akademije te drugih hrvatskih znanstvenika. Izlaganja su se odnosila na opća pitanja europeizacije hrvatske javne uprave, europeizacije hrvatske lokalne samouprave, europeizacije javnih službi u Hrvatskoj te razvoja hrvatskih poreznih institucija u EU.

Pored općih pitanja europeizacije hrvatske javne uprave napose su znanstveno analizirana sljedeća pitanja: politika pametne regulacije (smart regulation), načelo otvorenosti javne uprave, primjena one-stop shop organizacijskog načela u javnoj upravi, koncept reprezentativne uprave, suvremeno europsko upravljanje gradovima, personalni kapaciteti hrvatske lokalne samouprave, mogućnost uvođenja instituta bankrota lokalnih jedinica, pružanje usluga gospodarske naravi u lokalnoj samoupravi, strateški pristup službama od općeg interesa, mrežni odnosi unutar upravnog sustava visokog obrazovanja, ovlasti nezavisnih regulatora, ekonomski i društveni učinci jakih tržišnih regulatora, gospodarenje komunalnim otpadom, energetsko zakonodavstvo, upravni spor, troškovi upravnog postupka i spora, suradnja poreznih administracija, pravna sigurnost poreznih obveznika i učinkovitost oporezivanja, utjecaj istraga o nezakonitim državnim potporama na hrvatsku Poreznu upravu te upravljanje rizikom kao nova strategija poreznih tijela u EU.

Uz postavljanje prezentacija na internetsku stranicu Akademije pravnih znanosti Hrvatske, predstavljeni radovi bit će objavljeni u Godišnjaku Akademije i na taj način postati dostupni za znanstvenu i stručnu javnost, donositelje ključnih odluka i druge zainteresirane subjekte.

Na skupu je iznijeta ideja o pripremi dokumenta koji bi bio upućen nadležnim državnim tijelima, a koji bi obuhvatio najznačajnije ideje o reformi državne uprave, lokalne samouprave, javnih službi i javne uprave u cijelosti, a koje su iznijete u prezentacijama i radovima na ovom skupu. Te bi ideje mogle biti temelj za promjene kojima bi se Strategija razvoja javne uprave u razdoblju 2016.-2020. dogradila kako bi bila doista efikasni reformski instrument. Naglašavamo potrebu za sustavnim i postupnim pristupom u kontinuiranom procesu reforme javne uprave.

Pored toga, izražena je i ideja o potrebi kontinuiranog praćenja i znanstvene analize hrvatskog javnog sektora, europskog prava i drugih europskih standarda koji su od važnosti za hrvatsku javnu upravu te generiranja ideja i prijedloga za unapređenje stanja koji bi mogli poslužiti nadležnim tijelima i drugim zainteresiranim subjektima da u svakodnevnoj praksi pridonesu stvaranju moderne javne uprave okrenute građanima, u suvremenom europskom upravnom prostoru.

Akademija izražava čvrstu predanost ovoj ideji, koju će provoditi u svojem radu, napose uključivanjem tema o europeizaciji hrvatske javne uprave u naredne skupove i druge oblike svojega znanstvenog rada, vodeći računa o kritičkoj evaluaciji kako stanja hrvatske javne uprave tako i nekih komponenti utjecaja na nju s razine EU. 

 

/images/50014386/IMG_0136.JPG

/images/50014386/IMG_0138.JPG

/images/50014386/IMG_0142.JPG

/images/50014386/IMG_0144.JPG

/images/50014386/IMG_0147.JPG

/images/50014386/IMG_0150.JPG

/images/50014386/IMG_0155.JPG

/images/50014386/IMG_0157.JPG

/images/50014386/IMG_0197.JPG