SURADNICI AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
 1. Antić Teodor
 2. Bagić Željko
 3. Barić Sanja
 4. Bedrač Ira
 5. Bogovac Jasna
 6. Bonačić Marin
 7. Burić Zoran
 8. Carić Marina
 9. Crnogaća Dražen
 10. Dobrić Dana
 11. Dragičević-Prtenjača Marta
 12. Dujmović Jelena
 13. Gardašević Đorđe
 14. Gluščić Stjepan
 15. Gotovac Viktor
 16. Gumzej Nina
 17. Ivančić-Kačer Blanka
 18. Jurić Marko
 19. Katulić Tihomir
 20. Kemeter Dragica
 21. Lisičar Hrvoje
 22. Maršavelski Aleksandar
 23. Milivojević Lana
 24. Mittermayer Oliver
 25. Morović Armando
 26. Mrčela Marin
 27. Mršić Gordana
 28. Nakić Jakob
 29. Oklopčić Zoran
 30. Pezo Vladimir
 31. Pičuljan Zoran
 32. Rajčić Davor
 33. Rosandić-Vidlička Sunčana
 34. Sokol Nika
 35. Šprajc Ivan
 36. Šuperina Marijan
 37. Valković Laura
 38. Zadnik Slavko

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana