SURADNICI AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
 1. Antić Teodor
 2. Bagić Željko
 3. Barić Sanja
 4. Bedrač Ira
 5. Bogovac Jasna
 6. Bonačić Marin
 7. Burić Zoran
 8. Carić Marina
 9. Crnogaća Dražen
 10. Čulo Margaletić Anica
 11. Dragičević-Prtenjača Marta
 12. Dujmović Jelena
 13. Đanić Čeko Ana
 14. Gardašević Đorđe
 15. Gluščić Stjepan
 16. Gotovac Viktor
 17. Gumzej Nina
 18. Herceg Pakšić Barbara
 19. Ivančić-Kačer Blanka
 20. Jurić Marko
 21. Katulić Tihomir
 22. Kemeter Dragica
 23. Krešić Mario
 24. Lisičar Hrvoje
 25. Lopižić Iva
 26. Maršavelski Aleksandar
 27. Menger Mariza
 28. Milivojević Lana
 29. Mišić Radanović Nina
 30. Mittermayer Oliver
 31. Morović Armando
 32. Mrčela Marin
 33. Mršić Gordana
 34. Mudrić Mišo
 35. Nakić Jakob
 36. Novokmet Ante
 37. Oklopčić Zoran
 38. Pezo Vladimir
 39. Pičuljan Zoran
 40. Rajčić Davor
 41. Rosandić-Vidlička Sunčana
 42. Runjić Ljubo
 43. Savić Iva
 44. Sokanović Lucija
 45. Sokol Nika
 46. Stipanović Ivana
 47. Šimović Ivan
 48. Šinković Zoran
 49. Šprajc Ivan
 50. Šuperina Marijan
 51. Valković Laura
 52. Zadnik Slavko