SURADNICI AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
 1. Antić Teodor
 2. Bagić Željko
 3. Barić Sanja
 4. Bedrač Ira
 5. Bogovac Jasna
 6. Bonačić Marin
 7. Burić Zoran
 8. Carić Marina
 9. Crnogaća Dražen
 10. Čulo Margaletić Anica
 11. Dobrić Dana
 12. Dragičević-Prtenjača Marta
 13. Dujmović Jelena
 14. Gardašević Đorđe
 15. Gluščić Stjepan
 16. Gotovac Viktor
 17. Gumzej Nina
 18. Ivančić-Kačer Blanka
 19. Jurić Marko
 20. Katulić Tihomir
 21. Kemeter Dragica
 22. Lisičar Hrvoje
 23. Maršavelski Aleksandar
 24. Milivojević Lana
 25. Mittermayer Oliver
 26. Morović Armando
 27. Mrčela Marin
 28. Mršić Gordana
 29. Nakić Jakob
 30. Oklopčić Zoran
 31. Pezo Vladimir
 32. Pičuljan Zoran
 33. Rajčić Davor
 34. Rosandić-Vidlička Sunčana
 35. Sokol Nika
 36. Šimović Ivan
 37. Šprajc Ivan
 38. Šuperina Marijan
 39. Valković Laura
 40. Zadnik Slavko

 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana