SURADNICI AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
 1. Antić Teodor
 2. Bagić Željko
 3. Barić Sanja
 4. Bedrač Ira
 5. Bogovac Jasna
 6. Bonačić Marin
 7. Burić Zoran
 8. Carić Marina
 9. Crnogaća Dražen
 10. Čulo Margaletić Anica
 11. Dragičević-Prtenjača Marta
 12. Dujmović Jelena
 13. Đanić Čeko Ana
 14. Gardašević Đorđe
 15. Gluščić Stjepan
 16. Gotovac Viktor
 17. Gumzej Nina
 18. Ivančić-Kačer Blanka
 19. Jurić Marko
 20. Katulić Tihomir
 21. Kemeter Dragica
 22. Krešić Mario
 23. Lisičar Hrvoje
 24. Lopižić Iva
 25. Maršavelski Aleksandar
 26. Menger Mariza
 27. Milivojević Lana
 28. Mišić Radanović Nina
 29. Mittermayer Oliver
 30. Morović Armando
 31. Mrčela Marin
 32. Mršić Gordana
 33. Mudrić Mišo
 34. Nakić Ante
 35. Novokmet Jakob
 36. Oklopčić Zoran
 37. Pezo Vladimir
 38. Pičuljan Zoran
 39. Rajčić Davor
 40. Rosandić-Vidlička Sunčana
 41. Runjić Ljubo
 42. Savić Iva
 43. Sokanović Lucija
 44. Sokol Nika
 45. Stipanović Ivana
 46. Šimović Ivan
 47. Šinković Zoran
 48. Šprajc Ivan
 49. Šuperina Marijan
 50. Valković Laura
 51. Zadnik Slavko