Obavijesti
21. 2. 2014. u 15:59
Uređeno: 21. 2. 2014. u 15:59
Predsjednik Znanstvenog vijeća...

Prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Znanstvenog vijeća APZH, redoviti je profesor i predstojnik Katedre za upravnu znanost te predstojnik Zavoda za javno pravo i javnu upravu PFZ. Za vrijeme studija dva puta mu je dodijeljena rektorova nagrada za pismene radove. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. Objavio je i pripremio za objavljivanje dvije samostalne knjige, tri knjige kao suautor, tri knjige kao priređivač i urednik, 35 znanstvenih radova te preko osamdeset drugih radova. Podnio je 45 izlaganja na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te prilozima sudjelovao u više desetaka stručnih okruglih stolova, tribina i radionica. Glavni je urednik znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska javna uprava, urednik BibliotekeSuvremena javna uprava Društvenog veleučilišta u Zagrebu u kojoj je objavljeno petnaestak knjiga, član Uredništva Revije za socijalnu politiku, kao i izdavačkog savjeta studentskog časopisa Pravnik. Voditelj je znanstvenog projekta Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitetMinistarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Sudjelovao je i sudjeluje kao voditelj, istraživač i član projektnih timova u preko 25 znanstveno-istraživačkih, policy i stručnih projekata, od čega je značajni dio međunarodnog karaktera. Član je Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora te Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave. Kao ekspert surađuje s OECD-Sigmom (Paris) i drugim međunarodnim organizacijama u području javne uprave. Pod njegovim je mentorstvom obranjena jedna disertacija, dvije magistarske radnje te preko 110 diplomskih radova. Mentor je u još jednom postupku stjecanja doktorata, dva postupka izrade magistarskog rada te desetak postupaka izrade završnog specijalističkog rada. Nositelj je više predmeta na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, na poslijediplomskim studijima na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Osijeku, Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu, Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, te na stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Dekan je Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Kao gost-predavač sudjelovao je na poslijediplomskom studiju Pravnog fakulteta u Ljubljani. Predsjednik je Instituta za javnu upravu, član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU. 

Davor Derenčinović

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana