Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti

1. Dr.sc. Sanja Barić: O Ustavu, rode, da ti pojem: Neizvjesnost evolucije ustavne vladavine nakon navršenja 30 godina Ustava RH........1

2. Dr.sc. Edita Čulinović-Herc, dr.sc. Antonija Zubović, dr.sc. Morana Derenčinović Ruk: Utjecaj modernih tehnologija na posredno držanje dionica - nacionalni modeli i globalna perspektiva..........21

3. Dr.sc. Bosiljka Britvić Vetma, dr.sc. Frane Staničić, Božidar Horvat mag.iur.: Transformacija upravnog sudovanja zbog primjene nadnacionalnog prava........45

4. Dr.sc. Anica Čulo Margaletić: Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija kao oblici obiteljskopravne pomoći u obitelji u krizi........67

5. Dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac, dr.sc. Reana Bezić, Petra Šprem, mag.iur.: "Ružno pače" hrvatskog kaznenog pravosuđa - zatvorski sustav u svjetlu domaćih i europskih trendova........83

6. Dr.sc. Tomislav Karlović: Neka razmatranja o uređenju organizacije zaštite od požara u rimskom pravu........113

7. Dr.sc. Henrik-Riko Held: Mala fides superveniens (non) nocet kod dosjelosti u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i suvremenim pravnim sustavima........131

8. Dr.sc. Mario Krešić: Izbjeglička kriza pred vratima i zanemareno rješenje. Tri zablude o Direktivi o privremenoj zaštiti........153

9. Dr.sc. Lucija Sokanović: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva vs. ratni zločin protiv ratnih zarobljenika: ubojstvo Aleksandra Labe........175

10. Dr.sc. Hrvoje Arbutina: Direktiva 2003/49/EZ o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava različitih država članica - Analiza Direktive i hrvatskog prijevoda nekih termina iz Direktive........207

11. Dr.sc. Željka Primorac, Nenad Miletić, dipl.iur.: Nove europske tendencije - unifikacija rokova zastare odštetnih zahtjeva u svezi s osiguranjem od automobilske odgovornosti........225

12. Dr.sc. Ana Dujmović, dr.sc. Jelena Zovko: Institut poreznog izuzeća imovine vjerskih zajednica - na raskrižju neprekinutih tradicija i suvremenih zahtjeva........245

13. Dr.sc. Nina Mišić Radanović: Pravni aspekti odbijanja medicinskog postupka........263

14. Dr.sc. Danijela Vrbljanac: Razvoj pravila o međunarodnoj nadležnosti za potrošačke ugovore u hrvatskome međunarodnom privatnom pravu........289

15. Dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić, dr.sc. Romea Manojlović Toman, dr.sc. Iva Lopižić: Upravljanje razlikama u javnoj upravi: pristupi, primjeri dobrih praksi i stanje u Hrvatskoj........305

16. Josip Dešić, mag.iur, Luka Brajković: Komparativna rješenja odnosa publiciteta zemljišnih knjiga i zaštite osobnih podataka........327

17. Dr.sc. Loris Belanić: Redefiniranje obveze osiguratelja od automobilske odgovornosti s obzirom na upotrebu vozila u kontekstu prakse suda EU-a........345

18. Dr.sc. Damir Primorac: Samoizolacija kao posebna sigurnosno-pravna mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u kontekstu koronavirusa (COVID-19) - javnopravni aspekti........367

Popis obavijesti