GODIŠNJAK AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Repozitorij
Izdavač Godišnjaka akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak) je Akademija pravnih znanosti Hrvatske. Radi se o instituciji osnovanoj odlukom 52 utemeljitelja udruge, ujedno i njenih prvih redovitih članova na Osnivačkoj skupštini 7. studenog 2001. godine. Godišnjak je znanstveni časopis, u kojem se objavljuju prvenstveno radovi iz područja pravnih znanosti, a podredno i tekstovi iz interdisciplinarnog područja (tekstovi koji su povezani sa područjem pravnih znanosti). Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelatnicima. Upravo zbog toga, na objavljivanje radova u Godišnjaku pozvani su svi čiji će radovi svojom kvalitetom biti prikladni za publiciranje. To se odnosi kako na mlade znanstvenike koji nisu suradnici niti članovi Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a kojima je objavljivanje znanstvenih radova jedan od uvjeta znanstvenog napredovanja, tako i na pravne praktičare kojima će objavljivanje radova u Godišnjaku nedvojbeno biti od koristi u rasvjetljavanju dvojbi s kojima se svakodnevno susreću u pravnoj praksi. Visoku znanstvenu razinu časopisa osiguravaju i eminentni pravni stručnjaci iz inozemstva zastupljeni u Dopisnom uredništvu. Godišnjak je počeo izlaziti 2010. godine, i izlazi periodički jednom godišnje. U dokumentu „upute autorima“ se nalaze sve važne tehničke upute autorima te pravila pod kojima se radovi prihvaćaju i šalju na recenzije. Svaki rad se šalje na dvije recenzije (dvostruko slijepe). Radovi se upućuju na recenzije renomiranim tuzemnim i inozemnim stručnjacima. Uz radove na hrvatskom jeziku, prihvaćaju se i objavljuju u Godišnjaku i radovi na bosanskom, slovenskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tehnički gledano primaju se radovi opsega do tri autorska arka. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi dokumenata, prikazi i osvrti. Urednici i članovi uredništva časopisa mogu objavljivati najviše dva rada po broju, te su upoznati s pravilima o sprječavanju sukoba interesa. Prihvaćaju se i radovi pisani u suautorstvu sa studentom, ali ne i samostalni studentski radovi. Prva godina izlaženja: 2010 Učestalost izlaženja (godišnje): 1 Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pravo; Uključen u Hrčak: 24.05.2011. Prava korištenja:Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan.
   
   

SADRŽAJ

                                                    IZLAGANJA SA ZNANSTVENOG SKUPA

  „USUGLAŠAVANJE HRVATSKOG PRAVNOG SUSTAVA S EUROPSKOM PRAVNOM STEČEVINOM“
                                                               Lovran, 4.-5. listopada 2012.

 

Ivan Koprić
Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima ……………...........…..........………....…8

Davor Derenčinović
Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog
kriminala u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije ………………..........................…40

Šime Ivanjko
Susret slovenske pravne struke s Europskom unijom ……………………………..................…..…54

Nataša Žunić Kovačević
„Europeizacija“ hrvatskog poreznog postupovnog prava - o
dosadašnjim ne/uspjesima kroz prizmu zadanih i imperativnih promjena …..........................…..…78

Ivana Milas Klarić
Reforma skrbničkog zakonodavstva i europski pravni okvir ……………….........................…..…..92

Zvonimir Jelinić
Instrumenti zaštite kolektivnih interesa i prava u hrvatskom pravu -
između stvarne potrebe za jačanjem vladavine prava
i efikasnog pravosuđa te mogućih nesnalaženja ……………………………………….........…......…116

Tunjica Petrašević, Igor Vuletić
Prethodni postupak pred Europskim sudom pravde i
njegova implementacija u hrvatsko procesno pravo ………………………………..……..............…144
 
RADOVI
 
Marta Dragičević Prtenjača
Kaznena djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te neovlaštenog slikovnog
snimanja  s osvrtom na praksu europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova
privatnosti i neovlaštenosti ….............................................................................................…..........164
 
PRIKAZI
 
Reana Bezić, Karlo Ressler
Eurocrim 2013: 13. Godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju
„Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective“
Budimpešta, 4.-7. rujna 2013. …………………………………………..……………………..…..........200
 
Popis obavijesti