Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   

SADRŽAJ

                                                    IZLAGANJA SA ZNANSTVENOG SKUPA

  „USUGLAŠAVANJE HRVATSKOG PRAVNOG SUSTAVA S EUROPSKOM PRAVNOM STEČEVINOM“
                                                               Lovran, 4.-5. listopada 2012.

 

Ivan Koprić
Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima ……………...........…..........………....…8

Davor Derenčinović
Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog
kriminala u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije ………………..........................…40

Šime Ivanjko
Susret slovenske pravne struke s Europskom unijom ……………………………..................…..…54

Nataša Žunić Kovačević
„Europeizacija“ hrvatskog poreznog postupovnog prava - o
dosadašnjim ne/uspjesima kroz prizmu zadanih i imperativnih promjena …..........................…..…78

Ivana Milas Klarić
Reforma skrbničkog zakonodavstva i europski pravni okvir ……………….........................…..…..92

Zvonimir Jelinić
Instrumenti zaštite kolektivnih interesa i prava u hrvatskom pravu -
između stvarne potrebe za jačanjem vladavine prava
i efikasnog pravosuđa te mogućih nesnalaženja ……………………………………….........…......…116

Tunjica Petrašević, Igor Vuletić
Prethodni postupak pred Europskim sudom pravde i
njegova implementacija u hrvatsko procesno pravo ………………………………..……..............…144
 
RADOVI
 
Marta Dragičević Prtenjača
Kaznena djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te neovlaštenog slikovnog
snimanja  s osvrtom na praksu europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova
privatnosti i neovlaštenosti ….............................................................................................…..........164
 
PRIKAZI
 
Reana Bezić, Karlo Ressler
Eurocrim 2013: 13. Godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju
„Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective“
Budimpešta, 4.-7. rujna 2013. …………………………………………..……………………..…..........200
 
Popis obavijesti