ALUMNI Projekt 2021

Alumni projekt 2021 financiran je od strane State Departmenta SAD "Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj". 

 

Glavni cilj projekta je podizanje svijesti i razumijevanja trgovanja ljudima kao 
ozbiljnog kršenja temeljnih prava, pružanje znanja o novim trendovim i spremnost zasuočavanje s novim prijetnjama. Kroz konstruktivne aktivnosti američkih i domaćih stručnjaka, ovaj će projekt uspostaviti mrežu stručnjaka s ciljem poboljšanja 
postojećeg normativnog i institucionalnog okvira za suzbijanje trgovanja ljudima u 
Hrvatskoj. 


U Rijeci je 22. listopada 2021....

Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj u okviru projekta „Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ posljednjih su mjeseci organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije). Tema regionalne radionice održane 22. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci bila je primjena odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovanja ljudima. Provedena je rasprava o tome kako se u praksi ostvaruje nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima i ukazano na nedostatke podnormiranosti ove materije zbog koje se primjenjuju neki instituti koji nisu sasvim zadovoljavajući kako s aspekta zaštite prava žrtava tako niti s aspekta kaznenopravne dogmatike (krajnja nužda). Sudionici radionice raspravili su i sudsku politiku kažnjavanja za trgovanje ljudima u Hrvatskoj ocijenivši je neodgovarajućom s obzirom na težinu kaznenog djela. 

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan