ZAVOD ZA PRAVNU POVIJEST I RIMSKO PRAVO:
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo

Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo je ustrojbena jedinica sastavljena od katedri: