SLUŠAČKI KOLOKVIJ:
Obavijesti
Informacije u vezi kolokvija iz...
Kolokvij (tzv. slušački kolokvij) iz kolegija Upravna znanost održat će se 28. svibnja 2020. u 14 sati Više informacija u nastavku ove obavijesti.