O:
Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava
Obavijesti
Ovdje možete pronaći izvedbeni plan predmeta u akademskoj godini 2020/21. 
Ispit iz Upravljanja ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava u zimskom semestru akademske godine 2020/21 održat će se online, putem sustava Merlin. Test se sastoji od pet pitanja esejskog tipa (problemskih zadataka), svaki sa dva potpitanja, pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, dio pitanja sadrži kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature. Ispit će trajati 40 minuta. Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu Merlin kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Na pitanja je potrebno odgovarati punim rečenicama. Odgovori u natuknicama ( bullet points  i slično) smatrat će se netočnim odgovorima.  Odgovori na svako od potpitanja se vrednuje sa 2, 1 ili 0 bodova. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 9 bodova i pritom imati najmanje 3 djelomično ili u potpunosti točna odgovora (ili obrnuto, najviše dva pitanja mogu pogrešno ili u potpunosti neodgovorena, tj. bez bodova). Svako pitanje se prikazuje na novoj stranici. O rezultatima ispita studenti će biti obaviješteni putem sustava Merlin najkasnije 48 sati nakon ispita, a točno vrijeme objave rezultata bit će poznato nakon pisanog dijela ispita ovisno o broju studenata koji su pristupili ispitu.   Na usmeni dio ispita putem Google Meet aplikacije biti će pozvani studenti koji su položili pisani dio ispita.