OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Suvremene upravne doktrine
Suvremene upravne doktrine
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Šifra: 128011
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 28. 01. 2020.
 • 11. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 30. 06. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Suvremene upravne doktrine Državna uprava - 3. semestar
5.0 128011
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
I. Koprić, I., G. Marčetić; Kriza socijalne države, reforma javne uprave i hrvatsko upravno osoblje.; Hrvatska javna uprava vol. 2, no. 1 (2000), str. 2000
I. Perko Šeparović; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Ivan Prpić (urednik) Globalizacija i demokracija,; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 85-95
Dujšin U.; Kameralizam - politička doktrina mudrih dvorjana. U: Nikola Škrlec Lomnički, svezak 2; HAZU, HDA i Pravni fakultet u Zagrebu (2000), str. 77-100
OECD: Građani kao partneri; Zagreb Oksimoron (2004), str. 11-88
Prezentacije s predavanja;
T. Vukojičić Tomić; Dobra vladavina: od konceptualizacije do realizacije. Politička misao; Politička misao, 53 (2), Fakultet političkih znanosti, dostupno nahttps://hrcak.srce.hr/169145 (2016), str. 105-130
Opis predmeta
Uvod: Vrijednosti i javna uprava; Utjecaj doktrine na upravnu praksu: sistematiziranje iskustva i orijentiranje iskustva; Rani razvoj upravne doktrine. Kameralizam i nauka o policiji; Doktrina nove javne uprave i glavni proponenti (Frederickson, Waldo, Marini, Chandler i dr.); Kriza socijalne države i neoliberalizam; Novi javni menadžment; Efekti suvremenih menadžerskih reformi; Dobra vladavina i dobra uprava; Stvaranje instrumenata za dobro upravljanje; Završno predavanje: Pouke za Hrvatsku.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A.a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Definirati skupine temeljnih vrijednosti u javnoj upravi
 2. Opisati upravne doktrine, uključujući kameralizam, doktrinu nove javne uprave, novi javni menadžment, dobro upravljanje i neoweberijanski model javne uprave
 3. Objasniti efekte novog javnog menadžmenta na javnu upravu i upravljanje, posebno u pogledu strukture javnog sektora, osoblja i metoda djelovanja
 4. Opisati instrumente dobrog upravljanja, posebno bolju regulaciju, transparentnost, twinning programe i sl.
 5. Objasniti utjecaj upravnih doktrina na upravnu praksu
 6. Opisati i objasniti proces modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave

 

A.b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Ilustrirati kako vrijednosti djeluju kao integrativni mehanizam politike i uprave
 2. Primijeniti postavke upravnih doktrina na reforme javne uprave, posebno novog javnog menadžmenta
 3. Izabrati pojedine instrumente dobrog upravljanja kao prikladne za hrvatsku javnu upravu
 4. Interpretirati mjere modernizacije i europeizacije u hrvatskoj javnoj upravi na temelju pojedinih upravnih doktrina

 

A.c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati temeljne vrijednosti u javnoj upravi i njihov utjecaj na javno upravljanje
 2. Analizirati međusobne utjecaje društvenih procesa, upravnih doktrina i razvoja uprave
 3. Usporediti pojedine upravne doktrine, posebno novi javni menadžment i dobro upravljanje
 4. Analizirati utjecaj upravnih doktrina na upravnu praksu

 

 

A.d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Formulirati nove skupine vrijednosti koje determiniraju djelovanje javne uprave u suvremenom svijetu
 2. Predložiti mjere doktrine novog javnog menadžmenta primjerene za modernizaciju hrvatske javne uprave
 3. Predložiti mjere doktrine dobrog upravljanja za daljnju modernizaciju hrvatske javne uprave
 4. Sastaviti temeljne odrednice utjecaja upravnih doktrina na praksu upravnih organizacija

 

A.e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Procijeniti mijenjanje vladajućih shvaćanja o ulozi javne uprave u društvu te utjecaju dominantne upravne doktrine na upravnu prakse
 2. Usporediti elemente upravnih reformi i izvesti zaključak o osnovnim problemima upravljanja
 3. Preispitati utjecaj upravnih doktrina i mjera na reforme hrvatske javne uprave
 4. Odabrati primjerene mjere za daljnju modernizaciju hrvatske javne uprave
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. javno prezentirati usvojene ishode učenja
 2. procijeniti strateške reformske dokumente i njihovu razradu na razini policy mjera
 3. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja upravnih sustava stručnoj i široj javnosti

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na pismenim i usmenim ispitima.

1. Pismeni ispit

Pismeni ispit provodi se kao test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa i otvorenim odgovorima kraćeg esejskog tipa. Za pismeni ispit očekuje se reprodukcija i primjena stečenog znanja.

2. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize i sinteze znanja stečenog na temelju literature, kao obrazloženje i objašnjenje pojedinih upravnih doktrina.