OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove teorije organizacije
Osnove teorije organizacije
Studij: Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
Šifra: 123665
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove teorije organizacije Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
5.0 123665
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-60, 87-92, 108-118, 144-150, 204-213, 230-247, 256-290
Perko-Šeparović, I.; Teorije organizacije; Zagreb: Školska knjiga (1975), str. 9-36, 78-83, 133-138
Pusić, E.; Upravne organizacije: interakcija - struktura - interes; Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu (2005), str. 242-268
Opis predmeta
Uvod: Rana razmišljanja o organizaciji. Od znanstvenog menadžmenta do škole ljudskih odnosa: integracija prvih koraka u razvoju teorije organizacije (3h)
Weberova birokratska organizacija i njezine disfunkcije (2h)
Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja. Teorija političke koalicije (2h)
Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije (2h)
Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi (2h)
Pojedinac i grupa u organizaciji. Vodstvo i participacija (2h)
Organizacijska struktura i teorija kontingencije. Od hijerarhije do mreže (2h)
Moć i konflikt u organizaciji (3h)
Komunikacije i odlučivanje u organizaciji (3h)
Organizacijska kultura (2h)
Vođenje u organizaciji. Funkcije, uloge i stilovi menadžera (2h)
Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija (2h)
Završno predavanje: Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja(3h)
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Opisati pojavu i rani razvoj teorije organizacije i integraciju klasične škole o organizaciji i škole ljudskih odnosa.
 2. Imenovati i razlikovati osnovne pravce i pristupe proučavanju teorije organizacije kao i njihove glavne predstavnike i postavke.
 3. Objasniti strukturu organizacije, posebice njezine tipove, faktore utjecaja i kooperativne odnose.
 4. Opisati i objasniti fenomene organizacijskog komuniciranja i odlučivanja u organizaciji.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati postavke različitih pravaca teorije organizacije.
 2. Demonstrirati utjecaj različitih organizacijskih varijabli na organizacijsku strukturu.
 3. Koristiti naučene spoznaje o različitim organizacijskim varijablama u praktičnom radu.
 4. Izabrati i primijeniti teorijske postavke o organizacijskom komuniciranju i odlučivanju u organizaciji.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati osnovne pravce i pristupe proučavanju teorije organizacije.
 2. Povezati organizacijske varijable i analizirati njihovu međuovisnost
 3. Analizirati fenomen organizacijskog komuniciranja i njegov utjecaj na organizacijsku strukturu.
 4. Riješiti konkretne probleme primjenom teorijskih postavki o odlučivanju u organizaciji.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prikupiti podatke i rasporediti konkretne upravne organizacije po modelima različitih pravaca teorije organizacije.
 2. Osmisliti elemente organizacijske strukture prikladne za ostvarivanje određenih organizacijskih ciljeva.
 3. Formulirati zaključke o međusobnoj uvjetovanosti različitih organizacijskih varijabli.
 4. Predložiti primjenu različitih vrsta odlučivanja na konkretne organizacije.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Preispitati temeljne postavke različitih pravaca teorije organizacije.
 2. Ocijeniti prikladnost primjene postavki pojedinih pravaca teorije organizacije na konkretne organizacije.
 3. Usporediti modele organizacijske strukture prikladne za ostvarivanje određenih organizacijskih ciljeva.
 4. Postaviti prioritete u mijenjaju pojedinih organizacijskih varijabli
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Javno prezentirati usvojene ishode učenja;

2. Aktivno pratiti i analizirati razvoj različitih postavki teorije organizacije;

3. Primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o različitim organizacijskim

varijablama i njihovim implikacijama na konkretne organizacije.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenim ispitima ili, fakultativno, putem kolokvija i usmenog ispita.

Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od definiranja, kategorizacije i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena, prepoznavanja i grupiranja uvjetujućih pojava te njihove primjene na konkretne organizacije.

Kolokvij i usmeni ispit (fakultativno za redovne studente)

Redovni student može pisati kolokvij iz dijela gradiva, a usmeno tijekom zimskog redovitog ispitno roka odgovarati ostatak gradiva pod uvjetom da je redovito pohađao nastavu.

Kolokvij i usmeni ispit se sastoje od definiranja, kategorizacije i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena, prepoznavanja i grupiranja uvjetujućih pojava te njihove primjene na konkretne organizacije.

Rad i/ili prezentacija (fakultativno)

Redovni student može pisati rad i/ili održati prezentaciju koji se ocjenjuju i iznose 50% ukupne ocjene.

Izvanredni student može pisati rad koji se ocjenjuje i iznosi 50% ukupne ocjene.