O:
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Organizacija javne uprave u Hrvatskoj u zimskom semestru ak. god. 2020./21. provesti online. Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita provodi se putem sustava Merlin, a usmeni dio putem Google Meet-a.  Pisani ispit Pisani dio ispita održava se putem Merlin sustava. Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od pet problemskih zadataka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, dio pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (v. primjer niže). Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 45 minuta. Odgovori se vrednuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 8 bodova i pritom pozitivno odgovoriti na najmanje 3 odgovora.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata bit će stavljena na Merlin na dan održavanja pisanog testa.  Primjer problemskog zadatka Ministar znanosti i obrazovanja donio je pravilnik kojem određuje uvjete za upis Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pri Pravnom fakultetu te visinu upisnine za upisane studente. Udruga studenata pobunila se protiv novog pravilnika u odnosu na visinu upisnine. Kojim upravnim sustavima pripadaju ministarstvo i fakultet i koji problemi vezani za te sustave dolaze do izražaja u ovom slučaju? Koji problemi proizlaze iz odnosa fakulteta i udruge studenata u ovom slučaju? Usmeni ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.
U zimskom semestru akademske godine 2020/21 predavanja se održavaju online, preko Google Meeta, putem poveznice koja je dostupna u sustavu Merlin. Sve obavijesti i informacije se stavljuju na Merlin stranicu kolegija te se studenti upućuju da je redovito prate.