O:
Nauka o javnoj upravi I.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Ovdje   možete pronaći raspored predavanja za redovne i izvanredne studente po nastavnicima u akademskoj godini 2019.-2020. U tri termina nastava će za redovne studente umjesto tri školska sata trajati četiri školska sata (od 10.00 do 13.10).