O:
Nauka o javnoj upravi I.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 14. 11. u 11.30 u sobi 3b, Gundulićeva 10. Ispituje doc.dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić 1. Ljiljana Čiček 2. Veronika Šafran 3. Katarina Topolovec   Uvid u negativno ocijenjene testove moguć je neposredno prije usmenog ispita.
Ovdje   možete pronaći raspored predavanja za redovne i izvanredne studente po nastavnicima u akademskoj godini 2019.-2020. U tri termina nastava će za redovne studente umjesto tri školska sata trajati četiri školska sata (od 10.00 do 13.10).