O:
Nauka o javnoj upravi I.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Nauka o javnoj upravi I u zimskom semestru ak. god. 2020./21. provesti online. Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita provodi se putem sustava Merlin, a usmeni dio putem Google Meet-a.  Pisani ispit Pisani dio ispita održava se putem Merlin sustava. Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od pet problemskih zadataka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, dio pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (v. primjer niže). Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 45 minuta. Odgovori se vrednuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 9 bodova i pritom pozitivno odgovoriti na najmanje 3 odgovora.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata bit će stavljena na Merlin na dan održavanja pisanog testa.  Primjer problemskog zadatka Suočen s izazovima velikog jaza između bogatih i siromašnih u svom gradu, rastućom nezaposlenošću, sukobima između pripadnika nacionalnih manjina te priljevom migranata, gradonačelnik grada X odlučio je provesti mjere kojima će se pomoći socijalno ugroženim skupinama i osigurati manjinskom stanovništvu sudjelovanje u lokalnom političkom životu. Uspostavljene nove društvene strukture postaju trajni standardi koji reguliraju ponašanje ljudi u gradu X i odnose među njima, a od građana se očekuje da svoje ponašanje s njima usklade. Kojom doktrinom se gradonačelnik vodio prilikom uvođenja mjera, koje su značajke te doktrine, u kojoj zemlji se javila i kada? Koju upravnu teoriju možemo primijeniti u navedenom slučaju? Objasnite njezine temeljne postavke. Usmeni ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.